май 2013

Поздравления на всички за Пролетната eTwinning кампания 2013!

Оказа се, че това беше най-успешната Пролетна кампания досега! Бяха организирани 300 eTwinning събития в 29 страни и повече от 300 плакати бяха включени в конкурса. Моля, присъединете се към поднасянето на нашите най-сърдечни поздравления за следните 3 победители.

Анкета показва ентусиазма за eTwinning Plus!

През първите два месеца от стартирането на eTwinning Plus над две хиляди учители бяха попитани какъв е интересът им за работа с eTwinning Plus. Също искаме да разберем и предишните изживявания на новите eTwinning Plus учители и с кои страни те биха имали интерес да работят. Резултатите показват окуражаващ старт за eTwinning Plus – желанието да се намерят партньори е достатъчно очевиден и в двете направления.

Какво се случва в училищата?

Проект на месеца
Научете повече за проектите
item1

„Обичам го“ – силата на рекламите

В този проект нашите ученици обменят различни форми на реклама в Ирландия и Германия. Те представят интересни реклами чрез плакати, рекламни спотове, радио от своите страни и анализират на чужд език рекламните стратегии.


Знак за качество на месеца
Какво представлява Знакът за качество?
item1

Графити като форма на изкуство или форма на вандализъм?

Графити са общата черта при всеки партньор, участващ в този проект. Ще изследваме пространството, в което живеем като отправна точка. Какво са графити? Историята. Какви социални последици могат да донесат? Приета форма на изкуство ли са? Какво мислят нашите ученици за това изобразително изкуство?

От eTwinning портала

item1

Комплектът „Фокус върху Европа“ в рамките на проект generations@school е вече онлайн!

Открийте новия комплект към проекта generations@school! Този вълнуващ проект среща учениците с представители на по-стари поколения, за да се запознаят и да си разкажат взаимно за начина си на живот и за натрупания опит!


item1

Consumer Classroom

Междуучилищното състезание вече стартира. Целта му е по-ефективно ангажиране в дейността на уеб сайта чрез създаване на кампания или реклама за устойчивото потребление.