юни 2013

Напишете си домашното преди лятната ваканция!

Преди заслужената ви лятна ваканция, eTwinning ви кани да отделите малко време и отново да посетите секциите на eTwinning Декстопа и да откриете инструменти, възможности, материали и подкрепа чрез опита на други еТуинъри, и да планирате своите стъпки в стартирането на съвместен проект през идната учебна година.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ УСПЕШНИТЕ ПРОЕКТИ И ДОПРИНЕСЕТЕ С НОВИ ИДЕИ!

Наскоро публикувахме клип за проекта The Rainbow Village, награден като най–добър eTwinning проект (ученици от 12 до 15 г.) през март 2013г. Проверявайте сайта и за още видео клипове и комплекти от успешни проекти. Можете да се присъедините към текущи съвместни eTwinning проектите и да получите шанс да добавите стойност към тези проекти със страхотни индивидуални идеи.

 

Какво се случва в училищата?

Проект на месеца
Научете повече за проектите
item1

Електронен дневник

Стъпка по стъпка, този проект разкрива и сравнява новините на местно, национално и световно нива. Използвайки ИКТ и уеб инструментите, ние ще помислим и анализираме как медиите ни информират като европейски граждани.


Знак за качество на месеца
Какво представлява Знакът за качество?
item1

Нека бъдем артисти в математиката

След внимателен анализ на всички използвани педагогически методи на партньорите, искаме да разберем трудностите и пречките пред децата в математиката, да работим по специални дейности и да развием нови педагогически практики. Целта е да се ангажират всички партньори в развитието на този иновативен проект и да се използват ИКТ на различни европейски езици, насърчавайки чувството за европейско гражданство.

От eTwinning портала

item1

Посланиците – споделената eTwinning страст

Много eTwinning страни са свидетели на развитието на мрежите от посланици – но какво точно представлява eTwinning посланикът?  Най-просто казано, eTwinning посланикът е личност, която споделя своята страст към eTwinning с другите.


item1

eTwinning във фокуса на резултатите от проекта „Учителска мрежа за учене през целия живот“

Проектът Телнет направи проучване сред eTwinning учителите (почти 180 000 души през октомври 2012) чрез техники за визуализация, анализ на социални мрежи и упражнения за изграждане на перспективни сценарии. Целта бе да се идентифицират основните структури, актьори, мрежи и общности, които са доказали ефикасност си при споделяне на практики, насърчаване на иновации и творчество в училище.