януари 2014

Честита нова година!

Надяваме се, че сте прекарали добре зимната ваканция и че не сте забравили да включите eTwinning сред новогодишните си пожелания. 2014 обещава да бъде интересна година, изпълнена с промени и възможности за всички еТуинъри. Не ги пропускайте - следете eTwinning портала!

eTwinning екипът ви желае Честита нова 2014 година!

Еразъм+ вече стартира

Еразъм+, новата програма на ЕС за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014-2020 г., стартира през януари 2014 г. Тази седемгодишна програма ще има бюджет от €14.7 милиарда и ще предоставя възможности на повече от 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобиват опит като доброволци в чужбина.

Какви са новостите за eTwinning в Еразъм+? eTwinning ще повиши значимостта си в новата програма и ще има възможност да обмени и засили връзките си с други дейности за мобилност в рамките на европейските програми. eTwinning е част от Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, като една от най-важните платформи за ИТ подкрепа в Европа.

За повече информация, моля посетете eTwinning портала. Ако искате да научите повече за Еразъм+, посетете уебсайта на Европейската комисия и вижте програмното ръководство за Еразъм+.

Какво се случва в училищата?

Проект на месеца
Научете повече за проектите
item1

Математиката около мен

Учениците ще съставят, обменят и решават математически задачи, базирани на реални ситуации от живота на техните родители.


Знак за качество на месеца
Какво представлява Знакът за качество?
item1

Нека запазим нашата околна среда

Целта на този проект е да обмени знание за околната среда и нейното опазване, да се намери повече информация за природата, застрашените животни, както и за рециклирането на материали - напр. хартия, пластмаса, батерии, метал, стъкло и други отпадъци. Учениците се учат как да опазват околната среда, животните, лечебните растения и защитените животни в страната, в която живеят; обменят знанията си и сравняват откритията си.

От eTwinning портала

item1

Продължаващо професионално развитие с eTwinning : Влияе ли видът ИКТ обучение върху методите на преподаване?

Има ли значение видът обучение по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за учителите? Могат ли дейностите по Продължаващото професионално развитие (ППР) на eTwinning да се считат за педагогически? Третото издание на бюлетина на Европейската училищна мрежа за ИКТ в образованието коментира вида ИКТ обучение, предпочитано от учителите, и въздействието му върху техните преподавателски методи.


item1

eTwinning ви прави по-дигитален гражданин

В три октомврийски дни на 2013 година, 200 учители се срещнаха в Стокхолм, за да работят заедно и да обменят опит за начините за подобряване преподаването на европейско гражданско образование в класната стая.