септември 2014

Не пропускайте нито една възможност през тази учебна година!

Много изненади ви очакват през предстоящата учебна година, тъй като eTwinning ще подобри и обнови свои основни инструменти и ще предложи нови вълнуващи възможности на всички еТуинъри. Поддържайте постоянна връзка с портала eTwinning и не пропускайте никоя от тях!

Програмите на новите дейности за Продължаващо професионално развитие ще бъдат публикувани през месец септември. Същевременно можете да погледнете ресурсите от онлайн семинарите от последната учебна година, които са на ваше разположение в секция Прогрес.

Добре дошли отново на училище!

Нов TwinSpace за още по-добро сътрудничество

TwinSpace, защитеното eTwinning пространство за взаимодействие между училищата, беше напълно обновен и ще стартира през седмицата след 22 септември. Нов дизайн и цял набор от нови инструменти ще улесни и разшири сътрудничеството между учителите и учениците в рамките на проектите.

Всички нови еTwinning проекти, одобрени след деня на стартирарането, ще работят в обновения TwinSpace, който ще разполага с повече възможности за комуникация, включително чат система за индивидуални и групови разговори. Повече информация ще бъде предоставена на eTwinning портала в най-близко време.

Какво се случва в училищата?

Проект на месеца
Научете повече за проектите
item1

Жените в науката

В този проект учениците ще изследват ролята на жените в науката в миналото и в нашата съвременност. Те ще проследят живота и приноса на видни жени учени за развитието на науката. Учениците ще събират информация за присъствието на жените в различните научни сфери в собствените си страни. Резултатите ще бъдат споделени и дискутирани между всички участници.

 


Знак за качество на месеца
Какво представлява Знакът за качество?
item1

Вчера, днес и след това

Проектът изследва живота около 60-те години, днес и какъв би могъл да бъде вбъдеще. Учениците трябва да открият, че живеенето в различни времена и в различни страни прави бъдещето на Европа по-ясно. Проектът ги учи също, че отворените граници са довели до по-голяма миграция и засилена интеграция.

 

От eTwinning портала

item1

Не скучайте през лятото: вижте ресурсите от първите онлайн семинари

Онлайн семинарите eTwinning са сесии за общуване на живо по различни теми, свързани с преподаването и ученето. Участието в уебинарите е само за регистрирани в eTwinning учители, но записите и презентациите са достъпни на портала.


item1

Имайте предвид критериите за Знака за качество, когато планирате своя eTwinning проект

Шестте критерия за получаване на Знак за качество на eTwinning проект бяха току-що актуализирани. Вижте новите изисквания, заедно с няколко съвета за това как да ги постигнете.