декември 2014

Обновени са секциите Инструменти и Галерия

Секциите Инструменти и Галерия в eTwinning портала бяха напълно обновени и вече в педагогическо отношение са още по-приложими от учители и за учители. Промяната включва ново оформление и нови функции.

Какво е новото? Всички включени проекти са съотнесени към 8-те ключови компетенции за Учене през целия живот. eTwinning инструментите сега са повече практически приложими и интерактивни - можете да свалите инструмента в PDF версия, както и да го оцените, да го коментирате и да разгледате мненията на други учители за него. Галерията представя повече ресурси и материали, свързани с проектите като видеоклипове и интервюта с eTwinning учители и техните ученици.

Нова книга за eTwinning и ключовите компетенции

Централното звено за координация по дейност eTwinning подготви за печат новата публикация на тема „Развитие на компетенциите на учениците чрез eTwinning. Книгата изследва 8-те ключови компетенции за Учене през целия живот и как те могат да бъдат насочени към училището чрез eTwinning проектите, като за примери се използват някои от най-успешните проекти.

Същевременно изданието е интерактивен инструмент - събира ресурси и води към електронни материали, свързани с отличените проекти като видеоматериали, интервюта с учители и ученици и методи стъпка по стъпка. PDF формат на английски език може да бъде свален сега от eTwinning Портала. Публикацията ще бъде преведена на всички eTwinning езици в началото на 2015 година.

Какво се случва в училищата?

Проект на месеца
Научете повече за проектите
item1

Насилието в училище

Проектът е насочен към наратващия феномен, свързан с насилието в училищата. Проблемът е много сериозен в нашата съвременност, тъй като освен от физическо насилие, все по-често учениците страдат и от виртуално насилие. Изглежда, че е от решаващо значение подобно поведение да се предотврати най-вече в по-ниската степен на обучението, т. е. в началното училище. Тъй като доста европейски училища вече са се сблъсквали с този проблем, би било полезно всички те да споделят помежду си своя опит. Учениците ще се опитат да намерят разрешение на въпроса как да се изправят срещу насилието и като жертви, и като свидетели. Създавайки материали в рамките на кампания срещу насилието (презентации, постери, кратки видеофилмчета) учениците могат да споделят своя собствен опит, за да се противопоставят на агресивното поведение и самите те да се предпазват от насилието в училище.


Знак за качество на месеца
Какво представлява Знакът за качество?
item1

Общество на младите европейски писатели

Междукултурен диалог чрез изкуството и творческото писане. Целият проект се базира на европейското културно наследство. Чрез конкретни задачи, свързани с изкуствата, проектът насърчава младите европейци да откриват какво могат да споделят помежду си и да научат от другите.

От eTwinning портала

item1

Как eTwinning повлия на Вашето преподаване? – Ето и победителите!

Състезанието Седмици eTwinning 2014 завърши. Общо 398 eТуинъри от 33 различни страни ни разказаха как eTwinning е повлиял върху техните преподавателски умения.


item1

eTwinning Plus навлиза в нов вълнуващ етап, пълен с нови възможности

След успешната първа фаза на програмата, сега учителите вече могат да създават собствени проекти и да кандидатстват за Знак за качество и за Европейски награди.