март 2015

Албания, Босна и Херцеговина и Сърбия се присъединиха към eTwinning!

С удоволствие Ви съобщаваме, че Албания, Босна и Херцеговина и Сърбия се присъединиха към eTwinning. Всички училища и учители от тези държави вече могат да се регистрират в платформата, да участват в проекти, да се запишат за участие в различните варианти за Продължавщо професионално развитие и да се насладят на всички eTwinning дейности. Платформата сега е налична и на албански език.

За повече информация и подробности от Националните звена за координация на новите държави, моля вижте eTwinning portal. От името на цялата мрежа, ние приветстваме с "Добре дошли" новите държави и им пожелаваме много успех в eTwinning!

Европейски награди 2015: Победителите!

Победителите от eTwinning наградите за 2015 бяха обявени! Наградите отличават проекти, които са постигнали изключителни резултати в основния eTwinning критерий за качество, като педагогическа иновация, взаимодействие и креативно използване на информационни и комуникационни технологии. Победителите бяха избрани от европейско жури измежду 130 кандидатури - можете да намерите целия списък в eTwinning Portal.

Проектите, заели първо и второ място ще бъдат поканени за участие в събитието "eTwinning награди", което ще се състои в Брюксел от 6 до 9 май. Събитието ще включва церемония по награждаването, различни работни ателиета за учители и ученици, както и специални изненади, с които да се отбележи десетата годишнина на  eTwinning! Повече информация ще е налична скоро в eTwinning Portal, както и в mini website, посветен на десетата годишнина.

Какво се случва в училищата?

Проект на месеца
Научете повече за проектите
item1

Getting in touch with food again - Да направим европейците отговорни консуматори

Този тригодишен проект ще се концентрира върху глобалния хранителен пазар и неговите връзки с околната среда. Също така ще предложи по-подробно запознаване със сезонните регионални продукти и "Зелената логистика". Друга важна тема в проекта са балансираната здравословна диета, устойчивото и биологично земеделие и генетично модифицираните храни. На всяка среща учениците ще правят презентации по въпросите, разглеждани на съответната среща. До края на проекта учениците ще развиват постери, даващи информация по всички теми, засегнати в проекта.


Знак за качество на месеца
Какво представлява Знакът за качество?
item1

Учител за един ден

Учениците, с помощта на техните учители, планират урок по тема от учебния предмет, използвайки методологията CLIL. След това те представят урока пред своя или пред друг клас. Уроците ще бъдат записвани на видео и/ или ще има Скайп връзка. Всичкият създаден материал ще бъде качен в eTwinning платформата. Там ще има форум за дискусии, обмяна на идеи и материали. Така ще бъде създадена обща мрежа между учители и ученици от цяла Европа.

От eTwinning портала

item1

eTwinning онлайн курса за модератори: голям успех!

eTwinning общността постоянно се разраства! За да отговорим на нуждите на нашата жива общност и да оборудваме учителите с най-важните умения за поддържането и провеждането на eTwinning, през 2014 ние проведохме онлайн курс за модератори. Онлайн модерирането включва комбинация от ръководство и модериране, дългосрочно ангажиране, създаване на съдържание, изслушване и докладване, анализ и стратегическа разработка.


item1

School Education Gateway: нов европейски уебсайт за училища!

Търсите едно място за вход към дейности и инициативи за училища на европейско ниво? Един нов уебсайт, School Education Gateway, е вече тук с информация и ресурси на 23 езика!