април 2016

item1

"eTwinning поколението" излезе на 26 езика

Като част от честванията на 10-годишнината на eTwinning миналата година помолихме учителите от eTwinning мрежата да се свържат със завършилите си вече ученици и да споделят своите преживявания с eTwinning. Резултатът е книга с историите на 44 ученици от 11 различни страни, които са работили заедно със свои връстници от цяла Европа по 34 различни проекта."eTwinning поколението" предоставя отличен поглед върху многото начини, по които и учители, и ученици израстват, участвайки в eTwinning проект.

Въздействието на eTwinning върху: учителите

Като част от 10-годишнината на eTwinning се проведе проучване за измерване на въздействието на Дейносста на училищно ниво, в което взеха участие 6 000 eTwinner-и. Прочетете повече за въздействието на eTwinning върху учителите и основните акценти от 10те години в eTwinning мониторинговия доклад.

Какво се случва в училищата?

Проект на месеца
Научете повече за проектите
item1

Експерт системен уебсайт: "Разреши го сам"

В този проект се създава уебсайт, базиран на bootstrap, PHP и MySQL. Това ще създаде уеб-базиран инструмент, който ще доведе потребителите до решение, задавайки подходящите въпроси за процесите по взимане на решение. В базата данни се съхранява и прилага пътека за решения за проверка на мрежовите връзки. Взаимодействието в уебсайта се въвежда чрез javascript и jQuery-библиотеката. GitHub се използва за сътрудничество на ниво кодиране.


Знак за качество на месеца
Какво представлява Знакът за качество?
item1

Да работим заедно е по-лесно

В този проект се стремим да разведем деца със специални образователни потребности из центрове/училища в Европейския съюз. Учениците са със СОП, но помежду си имат сходни характеристики, интереси, нужди и хобита. Стремим се да разработим разнообразни дейности и да постигнем целите си, използвайки различни средства. Това ще направи работата заедно много по-лесна.

От eTwinning портала

item1

Акцент върху победителите в Европейските награди

Тази година от eTwinning създадохме кратки проектни карти за спечелилите Европейските награди за 2016. Те ще обрисуват картината на тазгодишните победители.


item1

Материали за самообучение излязоха в Портала

Материалите за самообучение, които бяха издадени през февруари, сега могат да бъдат намерени в различни части от Портала и eTwinning Live. В Портала те се намират на началната страница в секции Европейски ъгъл и Прогрес. В eTwinning Live можете да ги намерите чрез въпросителния знак върху менютата.