май 2016

item1

„Приветствайте многообразието“ в Европа в Деня на eTwinning – 9 май!

От 18 април до 9 май eTwinning ще проведе кампанията „Приветствайте многообразието“, за да разбере какво мислят младите хора в Европа за многообразието. Във връзка с кампанията учителите ще организират дебати в час и ще насърчат учениците да помислят по въпроси като: „Как бихте определили многoобразието?“, „Как можем да го запазим?“ и „Как можем да насърчим многообразието?“.

item1

Стартира Академията за учители

Академията за учители е нова възможност, с която платформата School Education Gateway подпомага работата на учителите от цяла Европа. Първата сесия ще се проведе през месец юни 2016, като целта й ще бъде да подкрепя многообразието в класната стая, със специфичен фокус към интеграцията на бежанските деца в училищата. Повече информация можете да намерите в уебсайта на Академията за учители.

Какво се случва в училищата?

Проект на месеца
Научете повече за проектите
item1

Любимите храни на децата в Суонзи и Кан

Децата ще разговарят за това с какво обичат да се хранят вкъщи и в училище, след това ще си разменят информация за традиционните храни в Суонзи и Кан. Като продължение, ще обменят снимки на местата, които са посетили в своите региони.


Знак за качество на месеца
Какво представлява Знакът за качество?
item1

Мигранти и бежанци

Проектът ще събере ученици от Франция, Германия, Холаандия и Норвегия. Те ще насочат вниманието си към темата за бежанците в Европа. Чрез разкази, споделящи нашите лични истории и срещи с мигрантите и с хората, които им помагат, нашите ученици ще изграждат по-добро разбиране за това какво означава да бъдеш мигрант или бежанец, както и по-добро разбиране за настоящите предизвикателства, пред които е изправена Европа.

От eTwinning портала

item1

Авторско право и интелектуална собственост в училище

Някои от най-често срещаните въпроси, с които учителите се сблъскват, когато участват в eTwinning проекти, са свързани с въпроси за интелектуалната собственост (ИС), като например използването на снимки, които учениците са свалили от Интернет или използването на защитена с авторски права музика във видеоклиповете. Вижте повече в добрите eTwinning практики.


item1

Въздействието на eTwinning върху процеса на учене на учениците

Миналата година 6 000 eTwinning учители се включиха в проучване, което изследва как участието им в eTwinning е повлияло върху тяхната професионална практика и върху професионалното им развитие.