октомври 2016

item1

Моля, участвайте в проучванетo! Влияе ли eTwinning върху вашата практика и професионалното ви развитие?

Като част от дейностите по мониторинг на eTwinning, основна цел на проучването, стартирано от Централното звено за управление на дейността, е да проследи педагогическите практики като резултат от участието ви в eTwinning и да определи нуждите ви за професионално развитие. Проучването е достъпно на 28 езика и ще ни помогне да насочим предлаганите обучителни курсове към вашите потребности.

Годишната eTwinning конференция завърши успешно/Издадена е нова публикация

Над 500 eTwinning учители от цяла Европа се срещнаха в Атина, Гърция на Годишната eTwinning конференция от 26 до 29 октомври. Emma Mulqueeny, една от най-влиятелните жени  в технологичния сектор и откривател на Rewired State и Young Rewired State,  сложи със своята реч начало на конференцията, фокусирана върху темата за „Дигитално гражданство“.

По време на тридневното събитие  се състоя Церемонията по награждаване, след което 40 работни групи и повече от 30 опитни обучители търсеха начин за повишаване възможностите на днешното училище да се справи с предизвикателствата на изцяло дигиталното бъдещо общество.

По време на Годишната eTwinning конференция стартира нова eTwinning публикация „Възпитаване на дигитални граждани – развитие на активното гражданство чрез eTwinning”. Дигиталните граждани принадлежат на дигитално общество. Те използват технологиите, за да се ангажират активно в и за обществото. Дигиталното гражданство дава възможност на хората да се възползват от предимствата на технологиите по безопасен и ефективен начин. Публикацията изследва трите основни стълба при определянето на дигитално гражданство: принадлежност, ангажираност, и защита.

От eTwinning портала

item1

Проучването: Засяга ли eTwinning професионалното ви развитие и практика?

Колко често обмисляте своята педагогическа практика? Наясно ли сте с въздействието, което eTwinning оказва върху вашите педагогически умения? Независимо дали участвате в eTwinning от самото начало или току-що сте започнали, вие сте поканени да вземете участие в онлайн проучването на Централното звено за координация.


item1

Европейска седмица на програмирането | 15-23 октомври | #codeEU

Всяка година @CodeWeekEU събира учители и ученици от цяла Европа, за да научат повече за програмирането и изчислителното мислене – умения като открито сътрудничество, креативност и решаване на проблеми.


item1

Стартирахме новия уебсайт на eTwinning

eTwinning с радост стартира своя обновен публичен портал. През лятото работихме усилено върху нов сайт, който да отговаря по-добре на нуждите на учителите.