януари 2017

Честита нова година, успех на eTwinning!

Честита Нова година на всички наши приятели и еTуинъри и се надяваме, че сте преживели една прекрасна зимна ваканция!

Започваме 2017г. с публикацията "Да възпитаваме дигитални граждани" на 26 езика, открояваща ролята на eTwinning проектите в развиването на активно гражданство, както и с реализирането на доклада "Мониторинг на eTwinning практиките", който изследва педагогическото въздействие на eTwinning проектите върху учителите. Освен тези публикации, ще се постараем да направим 2017 година още една успешна година, изпълнена с разнообразни дейности и възможности - за актуална информация, следете eTwinning.net!

Желаем ви успех във всяко начинание през предстоящата година

Екипът на eTwinning

Година на включването (Inclusion) – нашата тема за 2017

По традиция, в началото на новата календарна година имаме удоволстието да обявим новата еTwinning тема - включването, като водеща за дейностите през 2017г.

Когато говорим за включване, разговорът най-често гравитира към теми, които обхващат превенция на радикализацията или специалните образователни потребности. През 2017 г. светът на eTwinning ще се занимава с тези въпроси, но също така ще разглеждаме включването в неговия по-широк аспект: как образованието може ефективно да бъде мобилизирано да насърчава основните ценности на самото включване. Нашата цел е да насърчим социалното включване и нагласите на недискриминация по отношение на култура, пол, раса, религия, увреждания, сексуална ориентация, възраст или други подобни категоризации.

Очакваме с нетърпение новата година като време на вълнуваща работа, включваща в иновативни и възнаграждаващи проекти нашите партньори, учители и ученици.
 

От eTwinning портала

item1

eTwinning Специални групи

Подобрете своите знания и умения, като се присъедините към някоя от Специалните групи на eTwinning! Елате и се присъединете към нас!


item1

Видео: Семинар за професионално развитие на тема „Програмиране и роботика - бъдещето е сега!“

Семинарите за професионално развитие (наричани още работилници) са тридневни обучителни събития, които обхващат различни педагогически теми и са организирани от Националните звена за координация (НЗК) и Централното звено за координация (ЦЗК). Семинарите се провеждат 4-5 пъти годишно в различни европейски страни и са предназначени за средно-напредналите и напреднали еТуинъри.