март 2017

item1

eTwinning подкрепя инициативата ‘Move2Learn, Learn2Move’

През настоящата година, в процес на честване на  30-годишнината на Еразъм съвместно с постоянните усилия на Европейската комисия да подкрепя осведомеността за социалното и образователно включване, чрез конкурса ‘Move2Learn, Learn2Move’ Комисията ще предложи на 16-годишни и по-големи ученици възможността да получат билети, за да пътуват и преоткриват Европа.  

Скоро ще бъде предоставена повече информация. Следете също eTwinning Live, за да сте в крак с всичко най-ново!

eTwinning в търсене на „eTwinning училища“!

Една от основните препоръки от Мониторинговия доклад на eTwinning за 2015 г., който имаше за цел по-широкото участие на училищата, е „да се акцентира върху участието на училищните директори и училищното ръководство, за да се увеличат шансовете eTwinning практиките да повлияят върху училищната политика и да бъдат интегрирани“.

От октомври 2017 г. вашето училище ще има възможност да се сдобие с официалното звание „eTwinning училище“!

От eTwinning портала

item1

eTwinning Plus празнува своя 5-ти рожден ден!

В момента eTwinning Plus включва повече от 1200 участващи училища и 2400 регистрирани учители, от които почти 1400 си сътрудничат по активни проекти.


item1

eTwinning в търсене на „eTwinning училища“!

eTwinning разширява своя обхват - от учителите към училищата: бъдете сред първите европейски eTwinning училища!