май 2017

item1

eTwinning наградите - локални церемонии!

През месец май - на 19-ти, 22-ри и 31-ви май, представители на Европейската комисия, Централното eTwinning звено за координация и Националните звена за координация ще посетят 5 различни европейски държави - Гърция, Литва, Испания, Франция и Холандия, за да се срещнат и наградят учениците и учителите, участвали в конкурса и спечелили Европейските eТwinning награди в една от трите възрастови категории.

Ще имаме възможността да се се срещнем с учениците, работили по наградените проекти, да се запознаем с техните местни общности и да разберем повече за това как са работили и как са си сътрудничили. И освен това, както и през миналата година, учениците отново ще имат шанса да се срещнат и да разговарят със своите партньори чрез видеоконферентна връзка.  

През месец май стартират проектът и онлайн курсът INDUCAS!

INDUCAS е финансиран от Европейската комисия пилотен проект, който ще бъде осъществен от Европейската училищна мрежа (European Schoolnet) и си поставя две основни цели.

Първата от тях е да се проведе проучване как новите учители могат да бъдат по-добре подкрепени чрез общност от колеги, изправени пред подобни или същите проблеми. Тази фаза на проекта ще продължи от май 2017 до април 2018 г. и ще включва новоназначени (намиращи се в първите две години от своята кариера) учители, наскоро регистрирани в eTwinning и работещи само в държавите Италия, Франция, Швеция и Румъния.

Втората цел на проекта INDUCAS е да бъде създадена мрежа от ментори, които да подкрепят новоназначените учители с цел да им дадат възможно най-добър старт в кариерата. Нов 6-седмичен online курс “Менторството в училище” ще стартира на 15-ти май. 

Ако се интересувате и бихте искали да се включите, моля, попълнете тази Google форма.

От eTwinning портала

item1

Приобщаващо образование: интервю с Марияна Смолчек, модератор на група

eTwinning е посветил 2017 г. на темата Приобщаване и в този контекст бихме искали да ви представим нашата специална група за приобщаващо образование.


item1

Нека ви запознаем с „eTwinning училищата“! Интервю с нашия педагогически мениджър Ан Гилеран

Какво представлява eTwinning училището? Защо сега и защо да кандидатствате? В следващия разговор Ан Гилеран ще представи и обясни концепцията за eTwinning училището.