юли 2017

item1

Споделете виждането си за това как по-добре да бъдат популяризирани Социалното включване и споделените европейски ценности

Европейската комисия открива отворена публична консултация върху документа „Промотиране на Социалното включване и споделените европейски ценности чрез формалното и неформалното обучение“, с цел да привлече вниманието на широк кръг от заинтересовани лица върху значимостта на това споделените ценности да станат достояние на младите хора, както и това как образованието и неформалното обучение могат да съдействат за постигането на тази цел в името на създаването на по-силно социално сплотени общества.

От особено значение е да се чуе как учителите и училищните екипи гледат на тези теми, които са с първостепенна значимост за образованието. Попълнете анкетата до 11 август 2017 г., споделете своето мнение и съдействайте за създаване чрез образованието на приобщаващи и по-силно социално сплотени общества!

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c80db834-94c5-4165-afb3-b8afbbaa2f02?draftid=fa8f2ed4-270e-4a95-837c-1ea1d5e578e2&surveylanguage=BG

От eTwinning портала

Участието в eTwinning насърчава висококачествено и приобщаващо образование за всички млади хора


„Творческа класна стая“ - седем години пътешествие в света на творчеството