декември 2017

Научете за развитието и напредъка на вашите компетенции чрез специално подбрани за вас eTwinning дейности!

Щастливи сме да обявим стартирането на следващия етап от този пилотен проект - Monitoring eTwinning Practice (MeTP) 2.0. Целта на MeTP 2.0 е да оцени педагогическите и дигиталните компетенции, уменията за сътрудничество, осведомеността и развитието на учителите чрез участието им в eTwinning дейности (проекти, професионално развитие, мрежови дейности). Същевременно еТуинърите ще получат индивидуални насоки за различните дейности, които eTwinning предлага. Кликнете тук, за да научите как работи проектът.

item1

Знакът eTwinning училище - признание за училищата, работещи в eTwinning

С цел да бъде дадено признание на работата, извършена на училищно ниво, вече е на разположение възможността за кандидатстване за нов Знак за качество - Знакът eTwinning училище! Принципът, заложен в този нов знак, е че eTwinning би искал да признае и оцени включването, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на екипите от учители и училищни лидери в рамките на едно и също училище. Периодът за кандидатстване ще стартира през месец декември 2017 и ще продължи до месец март 2018 година. Кликнете тук, за да научите повече за цялостната процедура и критериите за кандидатстване.

От eTwinning портала

item1

Годишна конференция на eTwinning в Малта 2017: да превърнем приобщаването в конкретни дейности

Миналата седмица над 750 предани еТуинъри се събраха в Малта по случай годишната конференция на eTwinning и показаха без съмнение, че приобщаването е празник!


item1

Книгата на eTwinning „Изграждане на приобщаваща култура с помощта на eTwinning“ вече е онлайн!

„Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда.“ (Тибор Наврачич, Европейски комисар по образованието, културата, младежта и спорта)