януари 2018

eTwinning посреща Новата година и празнува културното наследство

Вашата щедрост и безценна подкрепа бяха ключовите съставки на нашия успех през изминалата година. Бихме искали да ви благодарим за сътрудничеството, както и да ви уверим, че 2018 година ще бъде безпрецедентна година от събития и тържества, свързани с годишния тематичен Европейски фокус: Културното наследство. Силно вярваме, че културното наследство обединява различните общности в цяла Европа и гради споделено разбиране за нашите селища и градове. Именно поради това през 2018г. ще търсим начини да отпразнуваме, както и да запазим нещо толкова важно за самите нас.

item1

12-та година на eTwinning: Какво казват учителите?

eTwinning е жива общност от повече от половин милион учители, работещи в 182 000 училища. През всичките тези години бяха осъществени повече от 61 000 иновативни проекта, с ентусиазираното участие на повече от 2 милиона ученици от целия контитент. Поради това ние анализирахме въздействието, оказано върху училищата, учителите и учениците в цяла Европа и извън нея. Кликнете тук, за да изтеглите обобщения доклад “eTwinning на дванадесет години: въздействие върху преподавателските умения на учителите и възможностите за професионално развитие, сподолени от иТуинърите", за да научите повече за влиянието на eTwinning в цяла Европа и извън нея.

От eTwinning портала

item1

Знакът „eTwinning училище“ – признание за eTwinning училищата

За да се получи признание за работата в eTwinning на ниво училище, вече може да се кандидатства за нов знак – Знак „eTwinning училище“.


item1

Научете за развитието и напредъка на вашите компетенции чрез специално подбрани за вас eTwinning дейности!

Целта на MeTP 2.0 е да оцени педагогическите и дигиталните компетенции, уменията за сътрудничество, осведомеността и развитието на учителите чрез участието им в eTwinning дейности.