февруари 2018

eTwinning награда за "Културно наследство"

През 2018 година Европа ще отпразнува своето културно наследство чрез повишаване осведомеността и насърчаване на дебати и диалози. eTwinning вярва силно, че културното наследство обединява разнообразните общности в цяла Европа и изгражда взаимно разбирателство между нашите градове и държави. Във връзка с това, през 2018 година Европейската комисия ще спонсорира eTwinning награда в областта на културното наследство за проекти, които засягат тази специфични тема. Отличените учители ще бъдат наградени по време на специално събитие, посветено на културното наследство, което ще се проведе по време на Австрийското председателство на ЕС през месец декември 2018г.

item1

Знак "eTwinning училище"

Само преди месец (през декември 2017г.) стартирахме знака "eTwinning училище" с цел да признаем и оценим участието, ангажимента и всеотдайността на eTwinner-ите, училищните екипи и училищните ръководители в рамките на едно училище. От тогава насам над 2900 училища преминаха етап 1. Периодът за кандидатстване ще продължи до средата на месец март, а актуална информация относно текущите или вече одобрени кандидатури ще бъде изпратена през месец февруари.

От eTwinning портала

item1

eTwinning се радва да представи новите си проектни комплекти!

Проектните комплекти могат да ви помогнат да управлявате времето си, партньорите и идеите си, докато повишавате своята продуктивност. eTwinning се радва да представи допълнението на 7 нови проектни комплекта, два от които са налични също и за eTwinning Plus


item1

2017 – Година на eTwinning групите

Изминалата 2017г. беше натоварена за eTwinning, а натоварена бе също и за eTwinning групите! Все повече и повече учители се присъединяват към eTwinning, който вече наброява 1700 групи, включващи повече от 124 000 eTwinner-и!