юни 2018

„Разширяване на възможностите за eTwinning училищата: лидерство, обучение, споделяне“

Наскоро поздравихме 1212-те училища, които получиха знак „eTwinning училище“, и предложихме на някои от тях възможността да се срещнат на 14-16 май 2018 г. в Рим и да обменят добри практики с цел да станат по-силни „учещи се организации“ и агенти на промяната в тяхното образователно поприще.

item1

WiFi4EU

Програмата WiFi4EU предлага ваучери на стойност 15000 евро за общини, с които те могат да изградят точки с Wi-Fi достъп на обществени места, включително училища. WiFi4EU ваучерът покрива оборудването и разходите за инсталация на Wi-Fi точките за достъп, но може да бъде използван и за надграждане на стара техника с най-съвременно оборудване. Общините бенефициенти се задължават да плащат интернет абонамент и да предлагат безплатна високоскоростна Wi-Fi връзка за минимум 3 години.

От eTwinning портала

item1

eTwinning направи пролетно почистване!

Тази година стартираха редица нови инициативи, включително „Мониторинг на eTwinning практиката“ и знакът „eTwinning училище“. С цел популяризирането им, в eTwinning портала бяха стартирани раздели с ново съдържание – Отличия, Професионално развитие и Проекти.


item1

eTwinning моменти от Move2Learn, Learn2Move - Литва и Португалия

Инициативата Move2Learn, Learn2Move свързва ученици от цяла Европа.