януари 2019

През настоящата година eTwinning подкрепя Демократичното участие

Вашето ентусиазирано участие беше ключов момент от успеха на eTwinning през 2018 година. Това участие бихме искали да отбележим и да отпразнуваме през 2019 година. Като вярваме силно в присъщата му стойност и трансформиращата сила на плурализма, тазгодишната тема на eTwinning ще бъде Демократичното участие. През 2019 ще проучим, споделим и популяризираме различни начини за отбелязване на ценността и значимосттта на Демократичното участие.

item1

eTwinning посланиците

eTwinning посланиците са стълбовете на eTwinning общността. Те работят съвместно с Националните звена за координация (НЗК) и популяризират eTwinning в своята страна, улеснявайки обучението на еТуинърите. Вижте видеото тук.

От eTwinning портала

item1

Страните от eTwinning Plus разказват за своя опит до момента!

Учителите от Източното партньорство, от Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна, и тези от Евро-средиземноморското партньорство, Тунис, Йордания и Ливан, участват активно в общността на eTwinning от деня на своето присъединяване. Вижте техните истории.


item1

eTwinning и приятели: COFACE Families Europe

COFACE Families Europe е един от приятелите на eTwinning. Организацията насърчава благополучието, здравето и сигурността на семействата в и извън ЕС.