май 2019

Какво е въздействието на eTwinning върху практиката и компетенциите на учителите?

Току-що беше публикуван мониторинговият доклад на eTwinning за 2018 г. Резултатите от тази широкомащабна мониторингова дейност, получени след анализ на стотици отговори от въпросник за самооценка и набор от казуси, потвърждават, че участието в дейност eTwinning е свързано с подобряване разбирането на учителите за техните дигитални и педагогически компетенции, както и на уменията им за сътрудничество.

item1

eTwinning Schools МИСИЯ

eTwinning училищата са лидери в света на eTwinning. Училищното ръководство и учителите са наясно със значимостта и ценностите на дейност eTwinning и я превръщат в част от политиките, практиките и професионалното развитие на училището.

От eTwinning портала

item1

eTwinning и приятели: Eco-Schools

Eco-Schools - Еко-училищата, най-голямата програма за глобални устойчиви училища, е един от приятелите на eTwinning. Най-голямото предимство на Еко-училищата е, че те създават поколения от устойчиво мислещи и екологично осъзнати млади хора и предизвикват учениците да се ангажират с решаването на екологични проблеми на ниво, където те могат да видят осезаеми резултати, като същевременно биват насърчавани да умеят да откриват разликата в тези постижения.