ноември 2019

Ако не в училищата, то къде? Учим и практикуваме демокрация с eTwinning

Демокрацията е една от основните ценности на Европейския съюз. Но тя не е даденост. Тя трябва да бъде изучавана и разбрана и, най-важното, практикувана от всеки гражданин. Днес това е дори по-важно от всякога. Да празнуваме годишната тема за демократично участие, eTwinning публикува нова Годишна книга!

item1

eTwinning Годишна Конференция 2019: Където образованието среща демокрацията

В какво общество ще живеят нашите деца утре? Как могат те да участват пълноценно в обществото на бъдещето? Тези въпроси бяха проучени, обсъдени и анализирани задълбочено по време на тридневната конференция в Мандильо-ла-Напуле, Франция. Прочетете повече тук.

От eTwinning портала

item1

eTwinning и приятели: Europa Nostra

Europa Nostra е водещо гражданско движение за защита и честване на европейското културно и природно наследство, както и приятел на eTwinning. Прочетете статията и открийте как движението работи върху дейности и кампании, целящи опазването и честването на културното наследство в цяла Европа. Запознайте се с останалата част от общността на приятели на eTwinning тук.


item1

Как eTwinning подкрепя дигиталното образование в Европа

Усилията и работата на eTwinning общността бяха признати в наскоро публикувания доклад на Евридика „Дигитално образование в училището в Европа“. Докладът съчетава две различни, но допълващи се перспективи: развитието на дигитални компетентности за ученици и учители, и конкретно приложение за дигиталните технологии в практиките на обучение и преподаване.