eTwinning Logo Eramsmus+ logo

декември 2020

eTwinning училищата и Споделеното лидерство: Въведение към eTwinning Доклада 2020

eTwinning Докладът 2020 изследва как eTwinning училищата приемат и прилагат подхода на Споделеното лидерство, като изучава техните практики чрез наблюдение на количествени данни и чрез качествен анализ. Пълният текст на Доклада ще бъде публикуван през 2021г., а междувременно неговото резюме може да бъде прочетено тук.

item1

Онлайн Конференцията за eTwinning училищата – Споделено лидерство: подходът на eTwinning училищата

Целта на Годишната конференция на eTwinning училищата беше да идентифицира, открои, представи, разпознае и популяризира елементите, които характеризират eTwinning училищата, както са представени в Мисията на еTwinning училищата. Прочетете статията тук.

Ако сте получили e-mail, който ви информира, че вие и вашето училище сте легитимни да кандидатствате за Знака eTwinning училище 2021/2022, не забравяйте да подадете своята кандидатура преди 08 февруари 2021г.

От eTwinning портала

item1

eTwinning Седмиците 2020

През настоящата година eTwinning седмиците се проведоха от 28 септември до 25 октомври и бяха фокусирани към годишната тема Климатичните промени и предизвикателствата към околната среда. Вижте всички резултати тук.


item1

eTwinning - Учещото се училище

eTwinning свързва училищата по същия начин, както побратимените градове изграждат през целия свят свързаност между своите общности. Прочетете статията и открийте примери за добри практики.