eTwinning Logo Eramsmus+ logo

май 2021

eTwinning в образованието и грижите в ранна детска възраст: какво, защо и как?

eTwinning, най-голямата образователна общност от учители в Европа, подкрепя служителите в областта на ОГРДВ чрез развиването на национални и транс-национални сътрудничества, различни предложения за професионално развитие и признаване. Научете повече

item1

Онлайн семинар за професионално развитие относно Началното професионално образование и обучение през 2021 г.

Би ли било възможно да се повиши привлекателността на ПОО и да се  промени неговият имидж? Как може медийната грамотност да допринесе за това? Този семинар за професионално развитие предостави възможност на участниците да нахвърлят идеи за това как да повишат привлекателността на ПОО, модернизирайки ПОО посредством нови учебни среди, инструменти и педагогики, със специален фокус върху дигитализацията. Прочетете повече

От eTwinning портала

item1

Австрия: eTwinning и Еразъм+ в годината на COVID

Гъвкавостта, креативността, както и доброто сътрудничество с партньорските училища се оказаха от решаващо значение за продължаването на международните дейности дори през годината без пътувания. В Австрия имаше очевиден ръст на проектите, които се регистрират в eTwinning. Прочетете статията, за да научите за опита на четирима австрийски учители..


item1

eTwinning в Полша – малко селско училище в живописната долина на река Вепш

Искате ли да научите повече за образованието в селските райони? Едита Борович-Чухрита работи от 20 години в основното училище в Szczekarków в източната част на Полша. Научете повече за предизвикателствата пред едно училище в селски район и за това как eTwinning е помогнал да се съчетае основната учебна програма с интересите на учениците.