eTwinning Logo Eramsmus+ logo

февруари 2022

Тема на eTwinning за 2022 година: „Нашето бъдеще красиво, устойчиво, заедно: училищата и новият европейски Баухаус“

През 2022 г. eTwinning приканва учителите и учениците да се опитат да си представят своите училища по различен начин и да помислят за елементите, които правят учебната им среда красива и устойчива.

item1

Тема на eTwinning за 2022 година: „Нашето бъдеще красиво, устойчиво, заедно: училищата и новият европейски Баухаус“

През 2022 г. eTwinning приканва учителите и учениците да се опитат да си представят своите училища по различен начин и да помислят за елементите, които правят учебната им среда красива и устойчива.

От eTwinning портала

item1

Приятелите на eTwinning се срещат със SALTO-YOUTH

Приятелят на eTwinning SALTO-YOUTH има за цел да проучва и разработва стратегии за младежка работа, осигурявайки ресурси за младежки работници и младежки лидери. Като член на мрежата от приятели SALTO-YOUTH предлага ресурсни центрове, инструменти и курсове за подкрепа на организации и национални агенции.


item1

Film4Energy Challenge

Смятате ли, че днешното младо поколение може да допринесе за по-енергийно ефективно бъдеще? Вашето училище насърчава ли енергийната ефективност, като по този начин помага за опазването на планетата?


item1

Онлайн конференции за eTwinning училищата и за първоначалното обучение на учители – есен 2021

През ноември и декември 2021 г. eTwinning организира две онлайн конференции.