eTwinning Logo Eramsmus+ logo

март 2022

Пролетната кампания на eTwinning за 2022 г.

Какво прави учебната среда по-красива и устойчива? През 2022 г. eTwinning кани учители и ученици да си представят по нов начин своите училища във връзка с годишната тема „Нашето бъдеще красиво, устойчиво, заедно: училищата и новият европейски Баухаус“.

item1

Как да създадете профил в EU Login

През 2022 г. платформите на Европейската комисия School Education Gateway и eTwinning ще се обединят в European School Education Platform (Европейска платформа за училищно образование) – тук цялото съдържание и услуги ще бъдат под един покрив. European School Education Platform ще бъде достъпна чрез EU Login – системата на Европейската комисия за идентификация на потребителите. Това ръководство ще ви помогне да създадете ваш профил в EU Login, който дава на регистрираните потребители достъп до широк кръг уеб услуги на Комисията с използване на един-единствен имейл адрес и парола.

От eTwinning портала

item1

ОГРДВ – Образование и грижи в ранна детска възраст

Според Европейската комисия качественото образование и грижи в ранна детска възраст подпомага израстването, ученето и просперитета на малките деца и е особено важно за децата в неравностойно положение. В този контекст персоналът в сферата на ОГРДВ (учители, асистенти, помощен персонал) е определен като най-важният фактор за благосъстоянието, ученето и развитието на децата.


item1

eTwinning училищата са приобщаващи и иновативни организации за обучение

eTwinning училищата са ангажирани с приобщаването на всички нива и активно търсят начини за създаване на приобщаваща среда за ученици с различни способности и от различни култури, техните родители и общността.