eTwinning Logo Eramsmus+ logo

май 2022

Денят на eTwinning 2022 и годишната група на eTwinning

В съответствие с годишната тема на eTwinning и в духа на инициативата „Нов европейски Баухаус“ дейностите по случай Деня на eTwinning 2022 ще насърчат учителите и учениците да преосмислят начина, по който преподават, учат и „живеят“ заедно в училище.

За да се отбележи денят на eTwinning и да се помогне на учителите да представят обстойно темата на годината, дейности ще бъдат организирани и в новата специална група в eTwinning.

item1

Очаквайте съвсем скоро: European School Education Platform

Подготовката за стартирането на новата европейска платформа за училищно образование – European School Education Platform върви с пълна сила. От май 2022 г. европейските специалисти в областта на училищното образование и заинтересованите страни ще бъдат поканени да разгледат новата платформа, която ще се превърне в център за съдържание, работа в мрежа и професионално развитие.

От eTwinning портала

item1

Интегриране на мигранти и бежанци в училище

Като част от действията, предприети от общността на eTwinning с цел да се предложи подкрепа на учителите и учениците, специалната група „Интегриране на мигранти и бежанци в училище“ разшири фокуса си, за да подпомогне и учителите, подкрепящи бежанци.


item1

Знакът „eTwinning училища“ се възобновява

От 2018 г. насам вече има училища, получили знака „eTwinning училище“. След няколко години наблюдение Централното звено за координация на eTwinning, в сътрудничество с националните звена за координация, реши да актуализира процеса на кандидатстване и изискванията за получаване на знака.


item1

Умения на бъдещето за бъдещи учители

В eTwinning студентите, обучаващи се за учители, могат да придобият важни умения, които ще са им необходими за в бъдеще – планиране и управление на проекти, международни взаимодействия, работа в екип и приобщаващи подходи за преподаване. Благодарение на тези умения те ще могат да работят в международни мрежи за преподаване, образование и научни изследвания.