Liepa 2017

item1

Pasidalinkite savo nuomone, kaip geriau skatinti socialinę įtrauktį ir puoselėti bendrąsias ES vertybes

Neseniai Europos Komisija pristatė atviras viešas konsultacijas apie „Socialinės įtraukties skatinimą ir bendrųjų ES vertybių puoselėjimą formaliajame ir neformaliajame mokymesi“, siekdama surinkti įvairių suinteresuotų asmenų bei institucijų nuomones apie tai, kaip svarbu mokyti jaunus žmones puoselėti bendrąsias vertybes ir kaip švietimas bei neformalus mokymasis gali padėti siekti šio tikslo, kuriant socialiai darnesnes visuomenes.

Ypač svarbu išklausyti mokyklų vadovų ir personalo nuomones šiomis švietimui ypatingai svarbiomis temomis. Atsakykite į anketos klausimus iki 2017 m. rugpjūčio 11 dienos, pasidalinkite savo nuomone ir padėkite kurti socialiai darnesnes ir labiau įtraukiančias visuomenes, pasitelkiant švietimą!

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/c80db834-94c5-4165-afb3-b8afbbaa2f02?draftid=fa8f2ed4-270e-4a95-837c-1ea1d5e578e2&surveylanguage=LT

Iš eTwinning portalo

Dalyvavimas programoje „eTwinning“ padeda užtikrinti aukštos kokybės bei inkliuzinį ugdymą visam jaunimui


Kūrybiška klasė – septyneri kūrybinės kelionės metai