decembris 2012

eTwinning sveic tevi svētkos!

Tuvojoties gada noslēgumam, ziemas brīvdienām, vēlamies izmantot izdevību un sūtīt sveicienus katram no jums. Vēlam izbaudīt brīvdienas un kādā brīvākā brīdī atvēlēt laiku, lai uzzinātu par eTwinning pārmaiņām! Šis ir lielisks brīdis, lai turpinātu jau iesāktos un sāktu jaunus eTwinning projektus.

Veiksmīgas brīvdienas!

 

 

 

Uzlabojumi eTwinning portālā

Ar prieku varam paziņot, ka ie atjaunota un papildināta eTwinning.net portāla sadaļa „atklāj" (Discover). Tajā izveidota jauna apakšsadaļa - „eTwinning stāsti" (People say), kurā varēs uzzināt skolotāju, IKT un izglītības ekspertu, Eiropas savienības institūciju un ministriju pārstāvju pieredzi programmā eTwinning. Tāpat sadaļā „Atklāj" pārveidota apakšsadaļa „Eiropas stūrītis". Tā turpmāk pārveidotā versijā būs „Skolēnu ieguvumi no eTwinning" (The benefits of eTwinning for pupils). Tāpat pārveidota arī apakšsadaļa „Rīki" (Tools). Šo pārmaiņu mērķis ir vieglāk lasāms un lasītājiem draudzīgs formāts, kas tevi piesaistīts arvien vairāk iesaistīties eTwinning aktivitātēs! Ceram, ka tev patiks jaunās pārmaiņas!

 
 

 Sadaļā „Uzzini jaunumus" papildināta informācija apakšsadaļā „Eiropas stūrītis". Šī ir vieta, kur meklēt informāciju par aktualitātēm izglīt'bā Eiropas mērogā, piemēram, izlasi Eiropas jaunākās izglītības stratēģijas, kā arī materiālus par Eiropas valstu izglītības sistēmām! 

 

 

Kas jauns skolās?

Mēneša projekts
Vairāk par projektu lasi:
item1

Europe: My Country

Projektā Eiropa: mana valsts" (Europe: My Country) 9 dažādu Eiropas valstu speciālās izglītības skolas mēģināja dažādos veidos bagātināt skolotāju un skolēnu ar speciālajā vajadzībām komunikācijas pieredzi, apciemojot vienam otru, kā arī darbojoties kopā. Projekta mērķis ir veidot un attīstīt sadarbību starp dažādu Eiropas tautu pārstāvjiem, tādā veidā nojaucot robežas starp valodām, attālumiem un kultūras atšķirībām. Projektā plānots veidot ciešāku sadarbību starp skolēniem, mācīties vienam no otra, dalīties idejās, attīstīt sadarbības prasmes, priecāties un kopā pārvarēt izaicinājumus. 


Mēneša kvalitātes sertifikāts
Kas ir kvalitātes sertifikāts?
item1

Travelling Through Cultures

7 skolu skolēni no 7 dažādām Eiropas valstīm kopā sadarbojas dažādos projektos un aktivitātēs. Skolēni ieguvuši pieredzi, iesaistoties aktivitātēs, piedaloties intervijās, veidojot uzdevumus, kā arī veidojot kontaktus, tādējādi piedzīvojot Eiropas valstu kultūras dažādību. Mēs, skolotāji, esam veicinājuši skolas un skolēnu iesaistīšanos divos galvenajos jautājumos, kas saistīti ar izglītību un starptautisku sapratni. 

Jaunumi eTwinning portālā

item1

Izglītības pārvērtēšana – ieguldījums prasmēs

Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar jaunāko izglītības stratēģiju ar nosaukumu Izglītības pārvērtēšana – ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai.


item1

Uzlabojumi eTwinning portālā

Aicinām tevi ielūkoties uzlabotajās portāla sadaļās „Atklāj" un „Eiropas stūrītis"