január 2012

Všetko najlepšie vo veľmi kreatívnom roku 2012!

Dúfame, že ste prežili pokojné a inšpiratívne zimné prázdniny. eTwinning slávnostne zahajuje nový rok prípravou množstva nových iniciatív a aktivít, ktoré môžete sledovať on-line:

  • Od januára bude prebiehať škála nových elektronických vzdelávacích aktivít. Zoznam je už teraz dostupný na portáli, takže ich nepremeškajte a zaregistrujte sa on-line!
  • Poradenská kampaň eTwinning sa skončila a ukázala, že medzi realizátormi projektov v programe eTwinning existuje úžasná spolupráca. Na pracovnej ploche čoskoro prebehne vyhodnotenie, ktorého výsledky budú onedlho dostupné ako na pracovnej ploche tak aj na portáli.
  • V súčasnosti sa vyhodnocuje viac ako 330 projektov uchádzajúcich sa o ceny eTwinning. Víťazi tohtoročnej súťaže budú vyhlásení niekedy koncom januára. Nezabudnite sa o víťazoch informovať on-line!
  • Čoskoro bude vydaná Kuchárska kniha eTwinning , takže budete môcť ochutnať všetky prísady, vďaka ktorým je program eTwinning tak úspešný. Pripravte si chuťové kanáliky!

Šťastný nový rok!

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch: Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
thumb
Water is life (Voda je život)

Každá krajina je typická vlastným kultúrnym pohľadom na vodu a bolo by veľmi zaujímavé zozbierať poviedky, mýty, piesne a maľby zachytávajúce tieto pohľady. Cieľom projektu je zamerať pozornosť na dôležitý význam vody v každodennom živote počnúc starovekom až dodnes. Žiaci zbierajú informácie o kolobehu vody, vode a náboženstve, piesňach a literatúre o vode, vode ako životodarnej substancii, znečistení vody, atď.

Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality? Čo je Certifikát kvality?
thumb
Nature my pl@yground (Príroda - moje ihrisko)

Keďže žiaci čím ďalej tým viac času trávia pri počítačoch, s hernými konzolami, mobilnými telefónmi a inými technickými zariadeniami, zdá sa, že strácajú kontakt s prírodou a jej krásami. Namiesto zaoberania sa výzvou, ktorú predstavujú technológie, by sme radšej vyzvali žiakov, aby začali znovu objavovať prírodu.

Z portálu eTwinning

thumb
Šťastný nový rok

Vitajte v programe eTwinning 2012! Zdá sa že tento rok bude veľmi vzrušujúci plný naplánovaných činností, medzi ktorými sú napríklad európske tvorivé dielne zamerané na profesionálny rozvoj, výročná konferencia eTwinning v Berlíne, ktorá sa uskutoční v marci, rad nových vzdelávacích aktivít a on-line aktivity zamerané na vyhľadávanie partnerov.

thumb
Európska reťazová reakcia: projekt eTwinning získava ocenenie!

S potešením oznamujeme, že víťazmi špeciálneho ocenenia za európsku spoluprácu pri tvorbe vzdelávacích médií 2011 sa stali tvorcovia projektu eTwinning! Tento projekt bol ocenený v rámci mediálno vzdelávacej konferencie Využívanie sily médií na podporu vzdelávania , ktorá sa uskutočnila v Bruseli 24. – 25. novembra 2011.

Čo sa deje v Európe?

HR Belgicko (Flámsko): Deň bezpečnejšieho internetu 2012

Hľadáte spôsob ako sa zúčastniť Dňa bezpečnejšieho internetu 2012? Študenti stredných škôl (14-19) sa môžu zúčastniť prvého vydania Studentsmeet.org, čo je globálne prezentačné podujatie a eTwinning projekt.


HR Belgicko: Multilaterálny kontaktný seminár

eTwinning pozýva učiteľov stredných škôl, aby sa zúčastnili multilaterálneho kontaktného seminára, ktorý sa uskutoční 9. – 11 marca v Aachen. Na seminári sa účastníci dozvedia o programe eTwinning a prostredníctvom príkladov dobrej praxe prezentovaných samotnými učiteľmi sa dozvedia o pridanej hodnote, ktorú pre učiteľov program predstavuje. Zároveň budú mať možnosť v rámci praktických sedení precvičiť si prácu s nástrojmi eTwinning.


HR Bulharsko: Výročná konferencia eTwinning

9. decembra sa v Sofii uskutočnila výročná valorizačná konferencia „Program celoživotného vzdelávania“. Podujatie spoločne zorganizovali Národná agentúra pre celoživotné vzdelávanie a bulharská NSS za účelom prehodnotiť aktivity realizované počas roka a prebrať úlohu vzdelávania v rámci stratégie „Európa 2020“. Konferencie, v rámci ktorej poradcovia eTwinning prezentovali úspechy programu v Bulharsku, sa zúčastnilo takmer 200 poslucháčov.


HR Chorvátsko: Národná konferencia eTwinning

Chorvátska NSS zorganizovala na 14. decembra prvú národnú konferenciu eTwinning s prezentáciou príkladov najlepšej praxe a odovzdávaním cien COMET za najlepšie projekty realizované v školskom roku 2010/2011. V rámci konferencie boli udelené ceny aj víťazom amatérskej súťaže vo fotografovaní s názvom „eTwinning v našej škole“.


HR Česká republika: Semináre eTwinning

Vo všetkých regiónoch Českej republiky budú v období od januára do júna organizovné semináre eTwinning pre učiteľov, ktorých sa môžu zúčastniť skúsení realizátori projektov ako aj začiatočníci. Semináre budú prebiehať aj počas jarných a veľkonočných prázdnin a taktiež cez víkendy.


HR Dánsko: Škandinávsky projekt v materskej škole

Učiteľka z jaslí sa delí o svoje skúsenosti so zapájaním najmladších detí do programu eTwinning. Zapájajú sa aj materské školy z Nórska, Fínska a Švédska a učia sa z projektov iniciovaných počas multilaterálnej tvorivej dielne, ktorá sa uskutočnila na ostrove Gotland.


HR Dánsko: Inými očami

Dánsky portál EMU obsahuje bezplatné on-line materiály vytvorené na základe globálnych poviedok o rozmanitosti a multikulturalizme. Materiály obsahujú filmové klipy a ponúkajú nástroje, ktoré je možné vhodne využiť aj v projektoch eTwinning. Materiály sú určené najmä škandinávskemu publiku.


HR Dánsko: Dánski učitelia zdieľajú prostredníctvom aplikácie Facebook

Stránka “eTwinning DK” v rámci aplikácie Facebook priťahuje učiteľov, ktorí radi jednoduchým spôsobom získavajú nové informácie o projektoch, delia sa o skúsenosti a kombinujú neformálne sociálne sieťovanie s vážnymi záležitosťami v oblasti realizácie projektov. Myslíme si, že aj Vám sa to bude „páčiť“.


HR Francúzsko: Odovzdávanie cien v národnej súťaži o ceny eTwinning 2011

Slávnostné udeľovanie cien v národnej súťaži o ceny eTwinning sa uskutočnilo na pôde ministerstva školstva 14. decembra. Deviatim triedam bola udelená cena za vysokú kvalitu realizovaných projektov eTwinning. Žiaci a učitelia si prevzali svoje diplomy a prezentovali projekty publiku.


HR Nemecko: Najlepší zážitok s programom eTwinning v roku 2011

Skvelé zážitky sú cenné a je potrebné sa o ne podeliť s ostatnými: realizátori projektov uvádzajú svoje najnezabudnuteľnejšie momenty prežité minulý rok v programe eTwinning. Zozbierané príspevky sú prístupné na webstránke nemeckej NSS.


HR Grécko: Kontaktný seminár: “Biodiverzita v projektoch eTwinning”

24. – 27. novembra sa uskutočnil v Centre pre environmentálne vzdelávanie v Kleitoria-Akrata v Grécku veľmi úspešný kontaktný seminár o biodiverzite v projektoch eTwinning. Zúčastnilo sa ho 58 učiteľov z Grécka, Poľska, Francúzska, Litvy, Lotyšska, Bulharska, Českej republiky, Belgicka (FL) a Maďarska, ktorí zahájili realizáciu projektov eTwinning na témy z environmentálnej oblasti.


HR Grécko: Národná súťaž o ceny eTwinning

6. kolo udeľovania cien v národnej súťaži o ceny eTwinning sa uskutočnilo 9. decembra 2011 na pôde Ministerstva školstva, celoživotného vzdelávania a cirkevných záležitostí .


HR Grécko: On-line asynchrónne kurzy

19. decembra grécka NSS zahájila dva on-line asynchrónne kurzy eTwinning pre gréckych učiteľov.


HR Lotyšsko: Lotyšská NSS organizuje tvorivé dielne eTwinning

Počas zimných prázdnin zorganizovala lotyšská NSS niekoľko tvorivých dielní eTwinning v mestách Jelgava, Balvi a Alūksne, v rámci ktorých poradcovia eTwinning praktickým spôsobom školili účastníkov v používaní nástrojov eTwinning, informovali ich o blížiacich sa podujatiach a zainteresovali zúčastnených učiteľov do iných ďalších aktivít realizovaných v programe eTwinning.


HR Lotyšsko: Lotyšskí poradcovia eTwinning diskutujú o plánoch na rok 2012

9. – 10. decembra sa v Rige stretli lotyšskí poradcovia v programe eTwinning a vzájomne plánovali organizáciu tvorivých dielní v roku 2012. Na základe predošlých skúseností a zároveň s ohľadom na priority programu sa rozhodli zorganizovať v tomto roku rôzne tvorivé dielne zamerané na rôzne typy publika.


HR Poľsko: Sviatočná tvorivá dielňa vo Varšave

60 učiteľov sa zúčastnilo sviatočnej tvorivej dielne eTwinning, ktorá sa uskutočnila vo Varšave 19. decembra. V rámci praktických činností sa učitelia dozvedali ako používať nástroje eTwinning.


HR Poľsko: Dve regionálne tvorivé dielne

Takmer 80 učiteľov sa zaregistrovalo do programu eTwinning a zúčastnilo sa školenia zameraného na prácu s nástrojmi eTwinning počas dvoch regionálnych tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnili v Kołobrzeg a Koszalin 15. – 16. decembra.


HR Poľsko: Regionálna konferencia v Krakove

Poľská NSS v spolupráci s regionálnym inšpektorátom školstva a lokálnym úradom školstva pripravuje regionálnu konferenciu pre 150 učiteľov. Podujatie, v rámci ktorého sa učitelia budú učiť pracovať s nástrojmi eTwinning a portálom, sa uskutoční 17. januára v Krakove.


HR Portugalsko: Deň otvorených dverí v programe Comenius

13. decembra sa portugalská NSS so svojim propagačným stánkom eTwinning zúčastnila dňa otvorených dverí v programe Comenius. Podujatie zorganizovala národná agentúra a zúčastnilo sa ho viac ako 100 učiteľov.


HR Portugalsko: Stretnutia eTwinning v Alentejo

V termínoch 4. januára (Sousel), 11. januára (Elvas) a 25. januára (Évora) uskutoční portugalská NSS stretnutia eTwinning pre učiteľov, ktorí majú záujem diskutovať o projektovej práci na európskej úrovni. Na stretnutiach, ktoré sú súčasťou iniciatívy ComTIC, majú učitelia za úlohu prezentovať návrhy projektov.


HR Slovensko: Môžete si prečítať záverečnú správu o spolupráci v programe eTwinning!

Slovenksá NSS v spolupráci s martketingovými odborníkmi zo Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnila prieskum o miere informovanosti a dôležitých aspektoch spolupráce v programe eTwinning.


HR Slovinsko: Turné eTwinning 2011 uzavreté

Slovinská NSS a poradcovia v programe eTwinning úspešne uzavreli turné eTwinning 2011. Viac ako 90 realizátorov projektov a začiatočníkov v programe eTwinning malo možnosť zúčastniť sa 11 tvorivých dielní zorganizovaných v rôznych regiónoch Slovinska počas minulého roka.


HR Španielsko: Víťazi národného kola súťaže o ceny eTwinning 2012

Prostredníctvom odkazu sa dostanete k zoznamu víťazných projektov v národnej súťaži o ceny eTwinning 2012. Kritéria výberu sa týkali inovácií v oblasti pedagogiky a školskej osnovy, tvorivého využitia IKT, integrácie do školskej osnovy, možnosti pokračovať v projekte alebo ho využiť v inej oblasti a spolupráce medzi európskymi partnermi pracujúcimi na tom istom projekte. Blahoželáme študentom aj učiteľom!


HR Španielsko: Registrácia na školenie eTwinning 2.0

Od pondelka 16. januára 2012 od 12.00 hod do 23. januára 2012 do 14.00 hod sa budete môcť zaregistrovať on-line na školenie eTwinning 2.0.


HR Švajčiarsko: Vitajte na našej novej webstránke eTwinning!

Švajčiarska NSS s hrdosťou prezentuje svoju novú webstránku eTwinning! Všeobecné informácie ako aj novinky o programe eTwinning v Švajčiarsku sú teraz dostupné v nemčine, francúzštine, taliančine a angličtine.


footer