február 2012

Blahoželáme projektom, ktoré boli zaradené do užšieho výberu!

S potešením uvádzame zoznam projektov, ktoré boli z viac ako 300 predložených projektov zaradené do užšieho výberu v súťaži o ceny eTwinning 2012. Tieto projekty preukázali skvelé výsledky a my sa už tešíme na to, ako odmeníme víťazov!

 

Pripravte sa na novú atraktívnejšiu a výstižnejšiu verziu eTwinning Newsletter , ktorá bude k dispozícii už budúci mesiac! Nový newsletter bude obsahovať projekty, balíčky hotových projektov a nástroje so špeciálnym zameraním sa na príklady dobrej praxe a pedagogické rady pre učiteľov

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch: Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
thumb
Listen the Stars (Počúvaj hviezdy)

Základom projektu je astronómia, veda, ktorá ľahko upúta záujem a zvedavosť študentov a môže slúžiť ako nástroj na výučbu iných vedných predmetov ako sú matematika a prírodné vedy. Listen the Stars vychádza zo štúdie štyroch astronomických predmetov: svetelné znečistenie, robotické a optické teleskopy, jasnosť hviezd a spektroskopia a rádiové teleskopy a kozmické častice.

Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality? Čo je Certifikát kvality?
thumb
MUSIC, SPORTS AND DANCE FOR HEALTHY LIFE (HUDBA, ŠPORTY A TANEC PRE ZDRAVÝ ŽIVOT)

Cieľom projektu je povzbudiť žiakov k zmene sedavého života pomocou športov a voľnočasových aktivít. Žiaci majú možnosť vzájomne spolupracovať a zároveň si vylepšiť svoj životný štýl. Žiakov budeme nabádať, aby začali s realizáciou niektorých spoločenských aktivít, ako napríklad tancovanie, spievanie a športovanie.

Z portálu eTwinning

thumb
eTwinning na výstave BETT 2012 v Londýne

Všetkým, ktorí sa nezúčastnili výstavy BETT 2012 s radosťou ponúkame náhľad do diania v prezentačnom stánku eTwinning! "Tento stánok je tu zo všetkých najlepší!"

thumb
Súťaž o ceny eTwinning 2012 – užší výber

Nižšie uvádzame zoznam projektov, ktoré boli zaradené do užšieho výberu v súťaži o ceny eTwinning 2012. Užší výber predstavuje zbierku najcennejších projektov, ktoré sa spomedzi viac ako 330 predložených projektov dostali do záverečného kola hodnotenia. Blahoželáme všetkým! Tento rok bude udelená cena navyše – najlepší projekt eTwinning 2012. Víťaz tejto kategórie sa vyberie z víťazov špeciálnych a zároveň aj vekových kategórií. Bližšie informácie budú k dispozícii neskôr……..

Čo sa deje v Európe?

HR Bulharsko: Školenia eTwinning v Bulharsku

Počas prvého mesiaca roku 2012 sa v Bulharsku uskutočnili štyri školenia eTwinning. Dve z nich boli zorganizované v materských školách v Sofii a Pleven a ďalšie dve sa uskutočnili na strednej škole v Dobrich. Témou školení bolo zlepšenie zručností učiteľov v oblasti IKT prostredníctvom práce na portáli eTwinning.
 


HR Belgicko (flámsky hovoriaca komunita): Multilaterálny kontaktný seminár

eTwinning pozýva učiteľov stredných škôl, aby sa zúčastnili multilaterálneho kontaktného seminára, ktorý sa uskutoční 9. – 11. marca v Aachen. Na seminári, v rámci ktorého budú učitelia prezentovať príklady dobrej praxe, sa účastníci oboznámia s programom eTwinnig a pridanou hodnotou, ktorú program učiteľom ponúka. Zároveň budú mať v rámci praktických sedení možnosť precvičiť si prácu s nástrojmi eTwinning.
 


HR Dánsko: Použi balíček U4energy v rámci eTwinning a vyhraj!

Skombinujte svoj existujúci projekt eTwinning s projektom U4energy a zúčastnite sa prvej celoeurópskej súťaže v oblasti vzdelávania o energii. Súťažte so školami z celej Európy a podeľte sa o svoje výsledky v galérii, v ktorej sa nachádzajú jedinečné príklady výbornej praxe.


HR Nemecko: Didacta 2012

eTwinning sa zúčastní veľtrhu Didacta, ktorý je najväčším európskym obchodným veľtrhom v oblasti vzdelávania a školenia a uskutoční sa14. – 18. februára v Hanoveri. Navštívte nás v sále 14, stánku K23 (Schulen ans Netz e. V.) alebo v sále 15, stánku D52 (Európska komisia). Tešíme sa na stretnutie s Vami!


HR Taliansko: Kontaktný seminár na francúzskych hraniciach

10. – 12. februára sa v Marseille konal francúzsko-taliansky kontaktný seminár, ktorého sa zúčastnilo 15 učiteľov jazykov. Učitelia pochádzali zo všetkých vzdelávacích stupňov a spoločne pracovali na tvorbe nových partnerstiev eTwinning. Cieľom seminára bolo poskytnúť učiteľom techické školenie a umožniť tvorbu nových cezhraničných partnerstiev.


HR Lotyšsko: Lotyšská NSS organizuje tvorivú dielňu o využívaní sociálnych médií v školskom vzdelaní

23. – 25. februára sa uskutoční tvorivá dielňa pre lotyšských učiteľov organizovaná lotyšskou NSS na tému „Využitie internetu a sociálnych médií“. Učitelia sa dozvedia ako používať blogy, sociálne siete a rôzne on-line aplikácie v školách.


HR Litva: Dobrodružstvá plyšového medvedíka a dvojičiek v oceáne internetu

V rámci Dňa bezpečnejšieho internetu organizujú eTwinning a Programy bezpečnejšieho internetu súťaž v kreslení, ktorej hlavnými témami sú bezpečnejší internet (plyšový medvedík) a program eTwinning (výlet žltej a modrej dvojičky).


HR Malta: Informačný seminár

V piatok 20. januára sa pod taktovkou NSS uskutočnil informačný seminár na ostrove Gozo. Pri organizácii seminára pomáhal poradca programu eTwinning pre ostrov Gozo, Mario Xerri a odborník na program eTwinning, učiteľ Saviour Tabone.


HR Holandsko: Tvorivé dielňe eTwinning pre začiatočníkov

V prvej polovici roku 2012 zorganizuje holandská NSS tvorivé dielne pre začiatočníkov v programe, ktorí ešte nerealizovali žiaden projekt.


HR Rumunsko: eTwinnin po celý rok - prvá rumunská kampaň v roku 2012

Rumunská NSS zahájila prvú národnú kampaň v tomto roku: eTwinning po celý rok. Cieľom kampane je poskytnúť projektovým tímom v programe eTwinning možnosť zdieľať príklady najlepšej praxe a tvorivé nápady na činnosti realizované počas celého roka. Študentom a učiteľom sa ponúka možnosť spoločne vytvoriť kalendár, pri tvorbe ktorého využijú skúsenosti z realizácie vlastných projektov.


HR Poľsko: Kontaktný seminár pre riaditeľov

Približne 50 riaditeľov z Lotyšska, Slovenska, Francúzska, Česka, Nemecka, Maďarska a Poľska sa v rámci kontaktného seminára, ktorý sa uskutoční v Krakove 23. – 26. februára, bude oboznámených so zásadami programu a jeho nástrojmi, učiť sa ako vyhľadávať partnerov a začínať projekty.


HR Slovinsko: Projekt mesiaca

Pridajte sa k európskej komunite pre učiteľov a zaregistrujte si projekt! V roku 2012 bude slovinská NSS vyberať a odmeňovať najlepší nápad mesiaca na realizáciu projektu.


HR Španielsko: Matematika a ešte viac

Hoci súčasné kurikulum zachováva tradičné delenie na oblasť pre deti a oblasť pre základné školy a predmety pre stredné školy, pedagogický výskum sa stále viac dovoláva po interdisciplinárnom prístupe k obsahu vzdelania. V programe eTwinning zvyčajne nachádzame projekty využívajúce medzipredmetové činnosti, čo dokazuje zvyšujúci sa záujem učiteľov o metodiku interdisciplinárneho prístupu.


HR Spojené kráľovstvo: BETT 2012 – zvyšovanie informovanosti o programe eTwinning a programoch Britskej rady

Po prvýkrát v histórii mal eTwinning vlastný informačný stánok na najväčšom každoročnom vzdelávacom veľtrhu v Spojenom kráľovstve s názvom British Educational Training and Technology Show. V rámci pestrého programu činností odozneli aj prezentácie prípadových štúdií a prebehla demonštrácia platformy eTwinning. Britská rada predviedla stánok 'Schools Online'.


footer