marec 2012

Sme radi, že Vám môžeme predstaviť nové vydanie newsletteru eTwinning! Odteraz sa bude jedna časť newsletteru zameriavať špeciálne na pedagogické zdroje, v ktorej budete môcť nájsť dobré nápady na realizácu projektov a mnoho iných vecí užitočných pre Vašu inšpiráciu. Nové vydanie bude kratšie a ľahšie na čítanie, bude venovať menej priestoru národným správam a viac pozornosti návrhom a radám v oblasti učenia sa a vyučovania.

 

Tohtomesačný newsletter Vám ponúka výstavu balíčkov eTwinning ako predzvesť blízkeho vydania Kuchárskej knihy eTwinning: 50 receptov na spoluprácu a profesionálny rozvoj európskych škôl.

Téma mesiaca: Inšpirujte sa prostredníctvom balíčkov a modulov!

Portál eTwinning obsahuje množstvo modulov a balíčkov, pomocou ktorých môžu realizátori projektov v programe eTwinning zahájiť realizáciu kolaboratívneho projektu. Balíčky môžete vnímať ako recepty, z ktorých je možné získať návrhy a rady. Ak sa chcete inšpirovať, pozrite si nasledujúce balíčky! Kompletný zoznam nájdete on-line.

 

Blah..Blah..Blah.. Speaking with your neighbour
Predmety: cudzie jazyky , informatika
Vek cieľovej skupiny: 10-18
Úroveň: stredne pokročilí
Dĺžka realizácie: 1 školský rok
Informačné a komunikačné nástroje: Audiokonferencia, Priestor pre spoluprácu, Videokonferencia
Tento projekt sa zakladá na realizácii videočetu odohrávajúcom sa v jazyku/jazykoch susedných krajín... prečítajte si viac.

 

 

Creative Kids: Develop your ideas
Predmet: občianska náuka, mediálna výchova, hudobná výchova, predškolské predmety
Veková skupina: 4-12
Úroveň: jednoduchá
IKT prísady: Priestor pre spoluprácu, FlashMeeting, Making pictures talk, Tux Paint, EuroCreator
Trvanie: 3 mesiace
Projekt má dva ciele. Jedným z nich je umožniť žiakom precvičovať si tvorivé myslenie použitím hravých a tvorivých metód, kým druhý je zameraný na učiteľov... prečítajte si viac.

 

 

Young Entrepreneurs
Predmet: občianska výchova, návrhárstvo a technológia, ekonomika, cudzie jazyky
Veková skupina: 12-19
Úroveň: pokročilá
IKT prísady: Priestor pre spoluprácu, PowerPoint, wiki, audio softvér, kolaboratívne nástroje
Trvanie: 1 školský rok
Cieľom tohto balíčka je rozvoj podnikateľských zručností prostredníctvom praktického budovania firiem... prečítajte si viac.

 

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Pre Olympic & Commonwealth Games

Cieľom projektu je podporiť u žiakov pestovanie aktívneho a zdravého životného štýlu vnútri a zároveň aj vonku. Žiaci sa učia, že zapájanie sa do fyzických činností môže pomôcť iným a zároveň majú možnosť vzájomne zdieľať tradičné hry a fyzické činnosti (loptové hry, beh, skákanie cez švihadlo, tanec, atď.).


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Let's save our planet through art!

Myšlienkou tohto projektu je upriamiť pozornosť na problémy týkajúce sa planéty a životného prostredia prostredníctvom detského umenia. Žiaci publikujú svoje maľby, kresby, fotografie a iné materiály on-line a delia sa o svoje nápady s partnermi z iných krajín. Konečným cieľom je pomôcť urobiť našu planétu čistejšou a bezpečnejšou!

Z portálu eTwinning

item1

Nová publikácia: Kuchárska kniha eTwinning

Najnovšia publikácia Centrálnej podpornej služby s názvom Kuchárska kniha eTwinning: 50 receptov na spoluprácu a profesionálny rozvoj európskych škôl je teraz k dispozícii na stiahnutie vo všetkých jazykoch!


item1

Konferencia eTwinning 2012 udeľuje ceny za úspech. Školské tímy stredobodom pozornosti.

Každoročná konferencia eTwinning sa uskutoční v Berlíne 29., 30. a 31. marca 2012. Počas konferencie budú udelené ceny najlepším európskym projektom a stretne sa na nej viac ako 500 učiteľov z celého kontinentu, ktorí budú diskutovať o spôsoboch zviditeľnenia a podpory školských tímov.