máj 2012

Spolupracujte a učte sa z víťazných projektov!

Cieľom konferencie a tábora eTwinning bolo mimo iného aj osláviť najlepšie európske kolaboratívne projekty využívajúce IKT. Tohtomesačný newsletter obracia Vašu pozornosť na dva víťazné projekty zo súťaže o ceny eTwinning 2012. Prostredníctvom nich sa snažíme povzbudiť najmä začínajúcich realizátorov projektov v programe eTwinning a ponúknuť im inšpiráciu pre ich vlastné projekty!

Téma mesiaca: inšpirujte sa víťaznými projektami eTwinning

Počas konferencie eTwinning v Berlíne mal tím eTwinning príležitosť urobiť rozhovor so zakladateľmi víťazných projektov v súťaži o ceny eTwinning 2012. Pozrite si videá a nájdite inšpiráciu.

 

V centre pozornosti: "The new adventures of Twinnies around the world"
Cieľom projektu bolo vytvoriť príbeh, ktorý napíšu žiaci všetkých partnerských škôl. Každá zo škôl mala za úlohu napísať časť príbehu odohrávajúcu sa v jej krajine, zobrazujúc hlavné postavy v blízkosti pamätihodností, v určitých mestách, jediac tradičné pokrmy a hrajúc sa tradičné hry.
"Našla som veľmi skúsených a usilovných partnerov.". Marina Screpanti

 

 

V centre pozornosti "SOHO: Sunspots Online - Helios Observatory"
SOHO bol projekt z oblasti astronómie, v rámci ktorého žiaci pozorovali slnečné škvrny z niekoľkých lokalít v Európe. Žiaci sa učili o našej najbližšej hviezde, Slnku, o tom, ako ovplyvňuje počasie na Zemi a o mnohých iných veciach. 
"Tvorivosť v tomto projekte mala žiakom ukázať, že prírodné vedy je možné študovať formou medzinárodnej komunikácie a partnerstva." Jean-Noel Peudeutour

 

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Te doy un poema, me das un cuadro

"Ja ti dám báseň, ty mi dáš obraz". Žiaci v Narbonne a Švajčiarsku vyhľadávajú báseň a vysvetľujú, aký druh emócií a pocitov pociťujú. Žiaci v Španielsku sa pokúšajú nájsť obraz, ktorý súvisí s básňou a tiež vyjadrujú svoje názory a pocity.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Why visit our country

Žiaci skúmajú návštevnícke atrakcie vo svojom okolí/krajine a diskutujú o tom, prečo si myslia, že by tieto miesta pritiahli turistov. Diskusie sa týkajú sociálnych, environmentálnych a ekonomických vplyvov, ktoré má turizmus na krajinu a udržateľný rozvoj.

Z portálu eTwinning

item1

Učenie bez hraníc - eTwinning oslovuje učiteľov v nemocniciach

Len preto, že je dieťa v nemocnici, neznamená to, že sa musí vzdať vzdelávania alebo ho odložiť na neskôr. To je možné vďaka učiteľom pracujúcim v nemocniciach. Tvorivá dielňa, ktorá sa uskutočnila nedávno vo Švédsku zviditeľnila túto „skrytú skupinu“ a povzbudila ich, aby sa zapojili do programu eTwinning.


item1

Tábor eTwinning: víťazi sa stretli v Antalyi

Medzi 25. a 29. aprílom sa stretlo v Antályi v Turecku viac ako 100 učiteľov a žiakov v tábore eTwinning 2012. Tábor bol usporiadaný pre víťazov súťaže o ceny eTwinning 2012, ktoré boli udelené pred niekoľkými týždňami v Berlíne počas výročnej konferencie eTwinning.