jún 2012

Pripravte sa na letné prázdniny!

Pred vašími zaslúženými letnými prázdninami vám eTwinning ponúka možnosť zistiť, kto sú Priatelia programu eTwinning. V tomto vydaní newsletteru nájdete nápady na realizáciu projektov, užitočné odkazy a rozhovory o Priateľoch programu eTwinning. Tieto zdroje vám pomôžu dobre sa pripraviť na nadchádzajúci školský rok.

Zoznámte sa s „Priateľmi programu eTwinning“

eTwinning úzko spolupracuje s mnohými medzinárodnými organizáciami a iniciatívami známymi pod názvom „Priatelia eTwinning“ s cieľom poskytnúť školám zapojeným do programu eTwinning množstvo nástrojov, možností, materiálov a pomoc vychádzajúc z vlastných odborných znalostí.
 

Témou mesiaca je Európska asociácia učiteľov dejepisu EUROCLIO

Európska asociácia učiteľov dejepisu EUROCLIO je jedným z „priateľov programu eTwinning“, ktorá ponúka školenia a semináre pre učiteľov dejepisu. Prečítajte si rozhovor s Geertom Kesselsom, projektovým manažérom tejto asociácie, kde sa dozviete viac o nej a jej spolupráci s programom eTwinning.

 

Program partnerstvo škôl eTwinning ponúka európskym učiteľom prirodzené spojenectvo. Učitelia dejepisu môžu nájsť spoločnú platformu na vzájomnú komunikáciu a zostavovanie spoločných projektov.“ Geert Kessels

 

 

Pozrite si kompletný zoznam Priateľov eTwinning a zistite, ako Vám môžu pomôcť!

 

 

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

From garbage to garden

Myšlienkou projetku je zníženie množstva alebo recyklácia odpadu zo školskej jedálne. Žiaci si musia v meste vytvoriť vlastnú záhradu z recyklovaných materiálov a kompost z rastlinného odpadu. Musia byť kreatívni a urobiť originálnu záhradu s využitím umenia (literatúry, výtvarného umenia).


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Show me around

Žiaci spoznávajú iné kultúry a iné životné štýly svojich spolužiakov žijúcich v inej krajine. Žiaci sa predstavia prostredníctvom akrostickej básne („Ja som“ báseň), vytvoria rodinný strom, predstavia svoju rodinu a priateľov a pripravia ilustráciu svojej izby/bytu/mesta/okolia.

Z portálu eTwinning

item1

Rozvoj predstavivosti žiakov na matematike prostredníctvom informačných a komunikačných technológií

Richard English, lektor na univerzite v Hull v Spojenom kráľovstve, tvrdí, že ak sa matematika vyučuje zábavným spôsobom s prepojením na každodenný život, žiakov téma viac zaujme.


item1

Školské tímy eTwinning: delia úlohy a násobia úspech

V máji sme na pracovnej ploche realizovali rýchly prieskum zameraný na školské tímy. Chceli sme sa dozvedieť o vašich pocitoch týkajúcich sa tejto problematiky. Výsledky prieskumu sú veľmi zaujímavé!