október 2012

Ohromná účasť počas Týždňov eTwinning!

Týždne eTwinning sa už skončili a sme veľmi potešení, že toľkí z vás sa zapojili! Zborovňa ostáva i naďalej otvorená a tak môžete pokračovať vo výmene skúseností, nápadov a návrhov na projekty. Počas nadchádzajúcich týždňov budeme mať príležitosť vyhodnotiť výsledky akcie.

eTwinning posilňuje podporu pre svoju komunitu!

Jednou z mnohých zmien, ktoré sa uskutočnili pri tvorbe nového portálu, je aj zdokonalenie oddielu stránky s názvom „Pomoc“, ktorú nájdete v záložke „Získajte pomoc“.
   

Tento oddiel je tu na to, aby vám pomohol!

Vytvorili sme prezentáciu typu slideshow, ktorá vás krok za krokom prevedie programom eTwinning. Je zostrojená tak, aby bola ľahšie čitateľná, aby bolo pre vás jednoduchšie pochopiť proces vyhľadávania partnerov a aby vám zjednodušila registráciu projektu či používanie Priestoru pre spoluprácu.

 Potom sa už môžete sústrediť len na tvorbu projektov a nerobiť si problémy s ostatným.

 

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Green School - Green Life: Reduce, Reuse, Recycle

Ako východisko pre tento projekt poslúžila známa postupnosť: redukuj, znovu použi a recykluj. Ako občania globálnej spoločnosti musíme redukovať množstvo výrobkov, ktoré spotrebujeme.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

YOU in EUROPE eTwinning for reliable partners

Ústredným motívom tohto projektu je myšlienka analyzovať tie stránky krajín partnerov realizujúcich projekt, ktoré sa začínajú na písmená vytvárajúce slovo EUROPE (E-education/vzdelanie, U-unemployment/nezamestnanosť, R-religion/náboženstvo, O-organizations/organizácie, P-poetry/poézia, E-ecology/ekológia). Študenti rozdelení do skupín porovnávajú situáciu v krajinách partnerov, rozvíjajú si svoje zručnosti práce s IKT a komunikačné zručnosti a zároveň sa učia pracovať v medzinárodných skupinách.
 

Z portálu eTwinning

item1

Hovorme o balíčkoch pripravených projektov!

Dávame veľký dôraz na to, aby sme vám ponúkli kvalitné balíčky pripravených projektov a preto nás zaujíma, ako ich používate.


item1

Ocenenia eTwinning 2013

S potešením oznamujeme, že môžete začať posielať svoje príspevky do súťaže o ceny eTwinning 2013!