november 2012

Už prijímame prihlášky do súťaže o ceny eTwinning 2013 !

Svoju prihlášku do súťaže o ceny eTwinning môžete odoslať kliknutím na odkaz na vašej pracovnej ploche.

Hlavná kategória je rozdelená na tri ďalšie podľa veku žiakov: 4 až 11, 12 až 15 a 16 až 19 rokov. Zároveň sa súťaží aj v ďalších kategóriách: Ocenenie za najlepší projekt v španielskom jazyku, Ocenenie za najlepší projekt vo francúzskom jazyku, Ocenenie za najlepší projekt v nemeckom jazyku, Cena Marie Skłodowskej Curie, Mevlanova cena za porozumenie medzi kultúrami a Ocenenie za najlepší projekt v angličtine ako druhom jazyku.
 

Ak chcete získať viac informácií, pozrite si stránku Európske ceny eTwinning. Pripomíname vám, že prihlášky do súťaže príjimame do 30. novembra 2012.
 

 

Workshop zameraný na profesionálny rozvoj v Aténach v období od 8. do 10. novembra.

Viac ako 100 poradcov v programe eTwinning z celej Európy sa stretlo v Aténach v rámci workshopu zameraného na profesionálny rozvoj (PDW), ktorý usporiadala Národná podporná služba v Grécku a ktorý sa uskutočnil 8. až 10. novembra. Poradcovia v programe eTwinning sú skúsení realizátori programu, ktorí ponúkajú svoje skúsenosti a vedomosti iným učiteľom, ktorí sa o tento program zaujímajú.
 

 Témou tohtoročného PDW pre poradcov boli „Školské tímy“.

 

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Already teen

Chceme, aby naši študenti získali interkultúrne skúsenosti, komunikatívne zručnosti ako aj zručnosti vo využívaní IKT. Myšlienkou je vytvoriť časopis pre tínedžerov, v ktorom by žiaci mohli uverejňovať články s obľúbenými témami ako napríklad kultúra mladých ako aj informácie o svojej krajine či meste, informácie o svojej škole a každodennom živote a prípadne prekladať dôležitejšie správy do angličtiny a podeliť sa s inými o to, čo považujú za dôležité.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Tourism and trade in Europe : let's go sustainable

Realizáciou tohto projektu žiaci objavujú iné formy spotreby, iné formy komunikácie medzi spotrebiteľmi a predstaviteľmi obchodu a turizmus so zodpovednejším postojom k ekologickej rovnováhe našej planéty a ľudskejším prístupom k individuálnym a interkultúrnym vzťahom. Žiaci partnerských škôl zapojených do projektu si takýmto spôsobom môžu vytvárať názor a stať sa ekologicky zodpovednejšími spotrebiteľmi.

Z portálu eTwinning

item1

Najlepšie školy 21. storočia – informácia o konferencii v Berlíne v roku 2011

Približne pred rokom sa v Berlíne konala špeciálna konferencia pod názvom Najlepšie školy 21. storočia. Jej účastníkmi boli členovia vedenia škôl, hlavne riaditelia škôl, členovia vysokého a stredného manažmentu.


item1

Školám boli udelené európske certifikáty kvality, Október 2012

Nižšie uvádzame zoznam 725 škôl, ktorým bol udelený európsky certifikát kvality. Okrem názvu školy (a mena učiteľa) uvádzame aj informácie o projekte, za ktorý bol certifikát kvality udelený.