december 2012

eTwinning vám praje všetko najlepšie.

S príchodom zimných prázdnin a konca roka si dovoľujeme zaželať vám všetko najlepšie. Užite si zaslúžené dni voľna a ak vám ostane čas, môžete ho stráviť oboznámením sa so zmenami, ktoré nastali. Voľný čas môžete ideálne využiť aj na realizáciu už rozbehnutého alebo zahájanie nového projektu.

 

Veselé sviatky!

 

Aktuálne informácie o portáli eTwinning

S potešením vám predstavujeme novú časť portálu s názvom „Objavujte“, na ktorej sa nachádza stránka „Názory iných“, v rámci ktorej učitelia, odborníci v oblasti vzdelávania a IKT a predstavitelia európskych inštitúcií a národných ministerstiev školstva hovoria o svojich skúsenostiach s programom eTwinning.  Navyše teraz v časti „Objavujte“ nájdete oddiel „Prínos programu eTwinning pre žiakov“, ktorý je revidovanou verziou „Žiackeho kútika“. Taktiež sme upravili stránku „Nástroje“. Cieľom bolo dosiahnuť jednoduchšie a ľahšie čitateľné usporiadanie stránky, ktoré vás ešte viac motivuje zapojiť sa do eTwinning a preto dúfame, že sa vám to bude páčiť!
 

Uviedli sme do prevádzky aj stránku „Európsky kútik“ v časti portálu s názvom „Buďte v obraze“, na ktorej môžete nájsť informácie o tom, čo sa deje v Európe v oblasti vzdelávania.   Môžete si napríklad prečítať o Európskych koncepciách v oblasti vzdelávania, ale aj o systémoch školstva v jednotlivých európskych krajinách.

 

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Europe: My Country

Deväť európskych škôl, ktoré navštevujú žiaci s postihnutím, si dalo za cieľ poskytnúť žiakom i učiteľom obohacujúcu výchovno-vzdelávaciu skúsenosť založenú na komunikácii, vzájomných návštevách a spolupráci. Našim hlavným cieľom bude vybudovať vzťah medzi ľuďmi rôznych európskych národov, ktorý prekoná bariéry jazyka, vzdialenosti a kultúrnych odlišností. Budeme sa deliť o nápady a skúsenosti, učiť sa spoločne a jeden o druhom, zdokonaľovať si zručnosti v oblasti spolupráce, zabávať sa a spoločne prekonávať prekážky a prostredníctvom týchto činností plánujeme vytvoriť medzi nami silné puto.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Travelling Through Cultures

Týchto 7 škôl zo 7 európskych krajín spoločne pracovalo na rôznych kolaboratívnych zadaniach a projektoch. Študenti získali mnoho skúseností prostredníctvom aktivít, rozhovorov, zadaní a osobného kontaktu, ktoré boli zamerané na kultúrnu rozmanitosť Európy. Nám učiteľom sa podarilo podnietiť školy ako aj samotných študentov a zaangažovať ich v dvoch hlavných trendoch vzdelávania zameranom na medzinárodné porozumenie.

Z portálu eTwinning

item1

Prehodnotenie vzdelávania: Investície do zručností

Európska komisia prezentovala svoju najnovšiu koncepciu v oblasti vzdelávania nazvanú Prehodnotenie vzdelávania: investície do zručností na dosiahnutie lepších sociálnoekonomických výsledkov.


item1

Aktuálne informácie o portáli eTwinning

S potešením vám predstavujeme novú časť portálu s názom „Objavujte“ a „Európsky kútik“!