február 2013

Konferencia eTwinning 2013 sa čoskoro začne!

Tento rok sa konferencia uskutoční v Lisabone v období od 14. do 16. marca. Očakáva sa účasť viac ako 400 učiteľov z 33 krajín zapojených do programu eTwinning. Konferencie sa zúčastnia aj národné podporné služby a Centrálna podporná služba. Ako už je zvykom aj tento rok budú súčasťou programu konferencie prezentácie, workshopy a činnosti, no a samozrejme nebude chýbať ani slávnostné udeľovanie cien, počas ktorého budú odmenené najlepšie projekty v programe eTwinning. 
 

Slávnostné udeľovanie cien – príležitosť získať uznanie.

Počas slávnostného udeľovania cien, ktoré sa uskutoční 14. marca, budú ocenené projekty v niekoľkých kategóriách. Tri hlavné kategórie sú zostavené podľa veku žiakov - 4-11 roční, 12-15 roční a 16-19 roční. Okrem vekových kategórií sa budú udeľovať ceny aj v šiestich špeciálnych kategóriách: Projekty realizované v španielskom jazyku, Projekty realizované vo francúzskom jazyku, Projekty realizované v nemeckom jazyku, Cena Marie Skłodowskej Curie, Cena Mevlanu za medzinárodné porozumenie a Projekty realizované v angličtine ako v 2. cudzom jazyku. 

Ak chcete získať viac informácií o Cenách eTwinning, pozrite si túto stránku. Názvy projektov, ktoré získali prvú a druhú cenu a údaje o nich sa dozviete tu.
 

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

“Water is our treasure”

Touto témou sa u nás v škole zaoberáme preto, aby si študenti uvedomili, aká je voda dôležitá pre život. Voda je náš poklad. Prečo?


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Book in thread of time

Študenti 1. urobia rozhovor so svojimi rodičmi a starými rodičmi a 2. pripravia ilustrácie do knihy alebo románu spolu s krátkou informáciou o rozhovore, ktorý mali s rodičmi alebo starými rodičmi. Čo sa im na knihe najviac páčilo? Môžu pripojiť aj fotografie svojich rodičov či starých rodičov. Pripravený materiál uverejnia na platforme eTwinning. 3. Pripravia školskú výstavu študentských prác. 4. Zamyslia sa nad projektom a svoje úvahy budú prezentovať prostredníctvom fóra na pracovnej ploche.

Z portálu eTwinning

item1

Súťaž o európske ceny: Víťazi 2013

Je nám potešením, že môžeme vyhlásiť víťazov tohtoročnej súťaže o Ceny eTwinning 2013.


item1

Vyhľadanie partnerskej školy je základný krok pri realizácii projektu

Po realizácii nášho rýchleho prieskumu na pracovnej ploche, ktorý bol zameraný na využívanie nástrojov na vyhľadávanie partnerských škôl, sme si uvedomili, že viac ako štvrtina respondentov nevyužíva nástroje na vyhľadávanie partnerských škôl, ktoré ponúka pracovná plocha. Väčšina respondentov ich nevyužíva zrejme preto, lebo si nie sú istí v tom, kde tieto nástroje nájdu.