marec 2013

Konferencia eTwinning 2013 je už tu!

Je nám potešením, že budeme môcť zahájiť konferenciu eTwinning 2013, ktorá sa uskutoční v Lisabone medzi 14. a 16. marcom! Tých, ktorí sa nemôžu tohto vzrušujúceho podujatia zúčastniť, budeme informovať o hlavných udalostiach prostredníctvom článkov na portáli. Tí nedočkaví a tí, ktorých zaujímajú podrobnejšie informácie, môžu navštíviť blog venovaný konferencii, kde im naši blogeri poskytnú informácie vysielané naživo priamo z podujatia.

Zoznámte sa s eTwinning Plus, čiastočným rozšírením programu eTwinning do 6 nových krajín!

Ste zvedaví na život v Ľvove? Alebo na kurikulum v Kišiňove? Alebo na to, aký druh technológií je najpopulárnejší v Tbilisi? Realizácia programu eTwinning plus sa už zahájila, takže teraz môžete kontaktovať vybrané školy a učiteľov v Arménsku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Moldavsku, na Ukraine a čoskoro aj v Tunisku.  Dúfame, že vaše nadšenie spolupracovať na realizácii vzdelávacích projektov bude také veľké, ako to ich. Viac informácií o eTwinning Plus nájdete v tomto článku.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Identity

Ide o umelecky zameraný projekt, ktorý pomôže žiakom zistiť, ako ich identitu formuje prostredie, v ktorom žijú, ich záujmy a ľudia, ktorých poznajú. Ak si vypestujú silný zmysel pre vlastnú identitu, budú môcť oceniť rozmanitosť tohto sveta.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

e-cultural Kaleidoscope

Európa je mozaikou mnohých kultúr a to nie len tých zo starého kontinentu, ale aj tých z iných krajín, ktoré ovplyvnili ich kultúru. Faktom je, že svetové kultúry sa vzájomne ovplyvňujú. I keď pojem kultúra je široký, my sa v našom projekte zameriavame na tri hlavné témy: hudba, umenie a kuchyňa v rôznych krajinách. Európa disponuje širokou a pestrou škálou materiálov zakomponovaných prostredníctvom tradícií, no zároveň obohatených prvkami „dovezenými“ z iných krajín. Cieľom projektu „e-cultural Kaleidoscope“ je oboznámiť študentov s bohatstvom európskych kultúr a zlepšiť vzájomné porozumenie medzi študentmi rôznych etník a zároveň zdokonaliť ich zručnosti komunikácie v cudzom jazyku a zručnosti v používaní IKT, ktoré sú prostriedkami komunikácie a vyjadrovania. Spolupráca a spoločné kultúrne zážitky rozšíria študentom obzor a medzipredmetové zameranie projektu im pomôže vybudovať si základné zručnosti.

Z portálu eTwinning

item1

Zrodilo sa partnerstvo eTwinning Plus!

V pondelok 4. marca 2013 sa začne realizácia partnerstva eTwinning Plus, ktorého podstata spočíva v čiastočnom rozšírení programu eTwinning do krajín, ktoré susedia s európskymi.


item1

Elektronická publikácia o spravovaní oddielu Zborovňa

Sprístupnili sme novú elektronickú publikáciu o spravovaní oddielu Zborovňa s príspevkami rôznych učiteľov (len v anglickom jazyku).