apríl 2013

Lisabon 2013: Ďalšia úspešná konferencia eTwinning!

Konferencia eTwinning 2013, ktorá sa uskutočnila v Lisabone v dňoch 14. - 16. marca 2013, sa stretla s veľkým úspechom.

K účastníkom konferencie, ktorá bola príležitosťou pre ocenenie najlepších projektov eTwinning a na výmenu skúseností a príkladov osvedčených postupov prostredníctvom prezentácií a workshopov, patrilo viac ako 500 učiteľov z 33 krajín.

V prvý deň konania konferencie privítalo jej účastníkov niekoľko osobností zainteresovaných do realizácie programu na európskej i národnej úrovni.

V druhý deň konferencie boli jej účastníci rozdelení do menších skupín a zúčastnili sa na rôznych workshopoch.  Záver dňa patril galavečeru v paláci Xabregas.

V tretí deň konferencie sa účastníci konferencie zapojili do interaktívnej panelovej diskusie o programe partnerstvo škôl eTwinning. Potom si učitelia v náhodne vytvorených skupinách vymieňali skúsenosti z realizácie partnerstva škôl eTwinning.


Všetky výstupy z konferencie vrátane fotografií, videí, odkazov na zaznamenané stretnutia a komentáre účastníkov nájdete na webovej stránke konferencie.

Začala sa jarná kampaň eTwinning - We are (eT)winning!

Napriek jej chladnému začiatku v takmer celej Európe jar definitívne cítiť vo vzduchu a jarná kampaň eTwinning 2013 sa oficiálne začala. Zapojenie sa do kampane je jednoduché.
Zorganizujte podujatie eTwinning
V tomto roku realizátorov partnerstva škôl eTwinning nabádame k tomu, aby zorganizovali informačné alebo propagačné podujatie, ktoré by inšpirovalo kolegov k tomu, aby sa zapojili do realizácie tohto programu.
Navrhnite plagáty eTwinning a vyhrajte vreckové HD videokamery!
Vytvorte plagát propagujúci vaše podujatie a odošlite ho na webovú stránku venovanú kampani.
Za všetky odoslané plagáty môžu všetci realizátori partnerstva škôl eTwinning hlasovať do 16. MÁJA, a autori troch z nich, ktorí získajú najväčší počet hlasov, vyhrajú jednu vreckovú HD videokameru!
Aj v prípade, že nemôžete zorganizovať podujatie, sa môžete zapojiť do súťaže.
Ako sa zapojiť
Pozrite si našu stránku venovanú kampani, na ktorú nájdete odkaz na hlavnej stránke pracovnej plochy. Existuje i verejná stránka určená pre tých, ktorí do realizácie partnerstva škôl eTwinning nie sú zapojení, zobrazujúca umelecké práce a podujatia tak, ako sú tam postupne pridávané.
Time to eT(win)!

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Creating around Music

Cieľom projektu je realizácia práce, ktorá spája všetky typy škôl (predškolské, základné a nižšie stredné školy). Keďže naša nižšia stredná škola sa zameriava na hudbu a každý z našich študentov sa pod vedením učí hrať na 4 hudobné nástroje, ústredným bodom všetkých projektových činností bude hudba. V rámci projektu budú žiaci vytvárať krátke melódie a sprievodné akordy. Každý z partnerov vytvorí k týmto „spoločným notám“ rýmy, básne, hry, slovné sekvencie a čísla. Hudbu, ktorá bude vytvorená v digitálnom formáte (midi alebo audio), bude možné použiť aj ako hudobné pozadie do animovaných poviedok a príbehov.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Chemistry in the kitchen

Deti sa prostredníctvom realizácie jednoduchých pokusov učia o úžasnom svete vedy. Študenti spolu s učiteľmi vykonávajú množstvo skvelých cvičení, pri ktorých používajú materiály, ktoré môžeme nájsť v kuchyni ako napríklad voda, múka, kapusta či olej. Náš projekt je založený na programe „Program koła Adventure with chemistry“. Študenti zaznámenávajú svoje výsledky a prezentujú ich použitím rôznych typov programov.

Z portálu eTwinning

item1

Nové publikácie eTwinning

Centrálna podporná služba eTwinning práve zverejnila svoje dve najnovšie publikácie: príručku eTwinning Cesta programom a správu Školské tímy eTwinning: prípadové štúdie o spolupráci učiteľov v rámci realizácie programu partnerstvo škôl eTwinning.


item1

Vítame dvestotisíceho realizátora partnerstva škôl eTwinning!

Dnes zaznamenávame významnú udalosť v histórii partnerstva škôl eTwinning. Vítame dvestotisíceho realizátora tohto programu: Kaťu Kočevovú z Bulharska.