máj 2013

Blahoželáme všetkým, ktorí sa zapojili do jarnej kampane eTwinning 2013!

Ukázalo sa, že tohtoročná jarná kampaň patrí medzi jednu z najúspešnejších! Bolo zorganizovaných 300 podujatí v 29 krajinách a do súťaže bolo prihlásených viac ako 300 plagátov. Pripájame sa k veľkému počtu gratulantov týmto našim trom víťazom.

Prieskum dokazuje nadšenie pre program eTwinning Plus!

Počas prvých dvoch mesiacov existencie programu eTwinning Plus sme v rámci prieskumu oslovili viac ako 2000 učiteľov zapojených do programu eTwinning, aby sme zistili mieru záujmu o prácu v programe eTwinning Plus. Od nových učiteľov zapojených do programu eTwinning Plus sme sa chceli dozvedieť aj o ich predošlých skúsenostiach a o tom, s ktorými krajinami by mali záujem spolupracovať. Výsledky naznačili povzbudivý začiatok pre eTwinning Plus, keďže túžba nájsť si partnera bola evidentná na oboch stranách.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

'I'm lovin' it' - The power of ads

V rámci tohto projektu si študenti vymieňajú rôzne formy reklamy v Írsku a Nemecku. Prezentujú zaujímavé reklamy zo svojej krajiny vo forme plagátov/spotov/vstupov v rádiu a analyzujú ich v cudzom jazyku na základe príslušných reklamných stratégií.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Graffiti as an art form or a form of vandalism?

Graffiti je spoločným faktorom všetkých partnerov zapojených do tohto projektu. V úvode sa budeme zaoberať prostredím, v ktorom žijeme. Čo je graffiti? História. Aké následky to môže mať na spoločnosť? Ide o akceptovanú formu umenia? Čo si naši študenti myslia o tomto expresívnom umení?

Z portálu eTwinning

item1

Nástroje generations@school „Zameranie sa na Európu“ sú teraz online!

Objavte novú sadu nástrojov pre projekt generations@school! Tento zaujímavý projekt spája žiakov a staršie generácie a podnecuje ich k vzájomnému zdieľaniu a učeniu sa o ich životoch a skúsenostiach.


item1

Consumer Classroom

Nedávno bola spustená medziškolská súťaž. Účelom tejto súťaže je zvýšiť záujem o túto webovú stránku tým, že súťažiaci sa budú spolupodieľať na vytváraní jej obsahu, napríklad vo forme kampane alebo reklamy zameranej na udržateľnú spotrebu.