jún 2013

Urobte si domácu úlohu predtým, ako začnú letné prázdniny!

Predtým, ako vám začnú vaše zaslúžené letné prázdniny, vám eTwinning navrhuje nájsť si čas a opäť navštíviť tie časti pracovnej plochy eTwinning, kde nájdete inšpiráciu, nástroje, možnosti, materiál a pomoc vychádzajúcu z odborných znalostí jednotlivých realizátorov programu eTwinning za účelom naplánovať si ďalšie kroky potrebné nato, aby ste sa mohli v nastávajúcom školskom roku pustiť do realizácie kolaboratívneho projektu.

Zapojte sa do úspešných projektov a prispejte do ich realizácie svojimi chytrými novými nápadmi!

Práve sme zverejnili video o projekte „The Rainbow Village“, ktorý získal ocenenie za najlepší projekt eTwinning (žiaci vo veku 12-15 rokov). Sledujte aj naďalej stránku eTwinning, kde zverejníme ďalšie videá a balíčky hotových projektov. Môžete sa zapojiť do realizácie existujúcich kolaboratívnych projektov eTwinning a využiť príležitosť prispieť k ich realizácii svojimi skvelými nápadmi.

 

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Digital Diary

Tento projekt krok za krokom objavuje a porovnáva spravodajstvo na lokálnej, národnej a globálnej úrovni. Použitím IKT a nástrojov webu budeme posudzovať a analyzovať, ako nás média informujú ako občanov Európy.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Let's be artists in mathematics

Po dôkladnej analýze pedagogických metód, ktoré používajú naše partnerské školy, chceme pochopiť potreby detí a problémy, s ktorými sa stretávajú pri štúdiu matematiky, vytvoriť špeciálne činnosti a vytvoriť nové učebné postupy. Cieľom je zapojiť všetky partnerské školy do tvorby tohto inovatívneho projektu a zaviesť používanie IKT a rôznych európskych jazykov za účelom umocniť pocit európskeho občianstva.

Z portálu eTwinning

item1

Regionálni poradcovia majú tiež nadšenie pre program eTwinning

V mnohých krajinách zapojených do realizácie programu eTwinning badáme nárast sietí regionálnych poradcov. Kto je vlastne poradca? Jednoducho povedané, regionálny poradca eTwinning je niekto, kto zdieľa nadšenie pre program eTwinning s ostatnými.


item1

Program eTwinning stredobodom výsledkov projektu Tellnet

Realizátori projektu Tellnet preštudovali podstatu siete eTwinning (takmer 180 000 učiteľov v októbri 2012) prostredníctvom vizualizačných techník, analýzy sociálnych sietí a cvičení generujúcich potenciálne scenáre jej vývoja. Cieľom bolo identifikovať nosné štruktúry, realizátorov, siete a spoločenstvá praxe, ktoré aktívne zdieľajú osvedčené postupy a podporujú inováciu a tvorivosť v školách.