september 2013

Nečakajte so zahájením realizácie nového projektu!

Dúfame, že ste mali pohodové letné prázdniny plné inšpirácie. September predstavuje pre všetkých realizátorov programu eTwinning skvelú príležitosť nájsť si nových partnerov a začať s plánovaním realizácie nových projektov so školami v celej Európe. Hľadáte konkrétne nápady na realizáciu európskeho kolaboratívneho projektu? Pozrite si balíčky pripravených projektov. Pri vyhľadávaní partnerov samozrejme nezabudnite používať nástroje pracovnej plochy.

eTwinning sa už pripravuje na slávnostné zahájenie nového školského roka s množstvom nových činností a veľkým prekvapením – súťažou o najlepšie video. Ak chcete získať viac informácií, priebežne sledujte portál eTwinning.

Vitajte späť a pripravte sa odštartovať ďalší vzrušujúci rok spolu s programom eTwinning!

 

Staňte sa filmovým režisérom eTwinning

Páči sa vám eTwinning? Stať sa režisérom patrí medzi vaše nesplnené sny? Dokážete vytvoriť umelecké dielo len použitím fotoaparátu v mobilnom telefóne? Potom vám blahoželáme, pretože nová kampaň eTwinning, ktorá sa pripravuje, je pre vás ako stvorená!

Jedinou podmienkou účasti v súťaži je tvorivosť a najlepšie videá budú odmenené zaujímavými cenami. Prijmete túto výzvu? Neobávajte sa, pretože vaši žiaci vám môžu pomôcť.
Ďalšie informácie budú čoskoro dostupné na portále eTwinning.
 

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

The baroque period - Our shared European heritage

Mnohé európske mestá majú nádherné barokové zámky, kostoly a iné budovy, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a z pohľadu našej modernej identity stále zohrávajú dôležitú úlohu. Projekt vytvorí súvislosti medzi niektorými z týchto miest a bude využívať barokové objekty ako východisko pre skúmanie obdobia baroka, ktoré je príkladom nášho spoločného európskeho dedičstva. Využitím interdisciplinárneho prístupu plánujeme zobraziť kultúrny život v období baroka. Počas realizácie projektu sa budú žiaci zaoberať rôznymi stránkami života v danom období, ako sú napríklad hudba, tanec, umenie, literatúra, divadlo, opera, jedlo a veda.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Human Rights in Europe between Ideal and Reality

Partneri pri realizácii tohto európskeho projektu vnímajú Európu ako historickú komunitu, ktorá zdieľa spoločný systém hodnôt týkajúcich sa slobody a rovnosti medzi všetkými ľudskými bytosťami, ktoré považuje za svoje základné princípy. Našim cieľom je, aby si študenti uvedomili tieto kultúrne podobnosti, no aby si zároveň uvedomili skutočnosť, že tieto vznešené hodnoty sú často porušované a preto je nutné, aby sa k nim každý jeden člen tejto komunity postavil zodpovedne a ochraňoval ich v každodennom živote. To znamená, že tieto práva idú ruka v ruke s určitými povinnosťami a požiadavkami, ako napríklad snaha o integráciu, úcta a tolerencia namiesto exklúzie a intolerancie. Cieľom projektu teda je nielen dosiahnuť to, aby si výchovno-vzdelávacia komunita uvedomila dôležitosť ľudských práv prostredníctvom hudby, jazyka a umenia, ale aby ich aj dodržiavala a bránila, čím sa jej členovia stanú konštruktívne kritickými európskymi občanmi.

Z portálu eTwinning

item1

Stanovte si ciele na nový vzrušujúci rok s partnerstvom škôl eTwinning!

Vitajte naspäť v práci! Začnite plánovať realizáciu vášho projektu a zapojte sa do podujatia Týždne eTwinning.


item1

Príbeh úspechu jarnej kampane 2013 v Taliansku

Výsledky kampane v Taliansku boli dosť pôsobivé. Na základe analytiky európskeho portálu bolo Taliansko s 59 000 prihláseniami v máji 2013 krajinou, ktorej občania sa na portál najviac prihlasovali (14% všetkých prihlásení). Poľsko sa umiestnilo na 2. mieste s počtom prihlásení 47 000.