december 2013

Posledné dni prihlásiť sa do súťaže o ceny eTwinning 2014

Chceli by ste so svojím projektom eTwinning získať ocenenie? Stále môžete posielať prihlášky do súťaže o ceny eTwinning 2014. Ktorýkoľvek z partnerov, ktorý získal európsky certifikát kvality a bol aktívny v školskom roku 2012/2013 sa môže prihlásiť do súťaže do 8. decembra 2013.

Prihlášky sa odosielajú kliknutím na odkaz dostupný na pracovnej ploche. Odkaz nájdete kliknutím na záložku projekty a potom názov projektu. Odkaz sa nachádza na zozname aktivít v pravej časti obrazovky.

Ďalšie informácie nájdete na portáli eTwinning.

Moje video o eTwinning: Víťazi!

Vyhodnotili sme súťaž Moje video o eTwinning, ktorá bola realizovaná v rámci podujatia Týždne eTwinning 2013. S potešením oznamujeme, že nám bolo odoslaných 148 videoklipov z 19 krajín zapojených do realizácie partnerstva škôl eTwinning, ako i zo 6 krajín zapojených do partnerstva eTwinning Plus.

Troch víťazov vybrala európska porota spomedzi najobľúbenejších videí na základe odkazu, ktorí v sebe nesú, kreatívneho prevedenia a schopnosti propagovať eTwinning.

Víťazmi sa stali:

Trom víťazom blahoželáme a všetkým vám ďakujeme za to, že ste sa zapojili do súťaže!

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Let's sing together

Let's sing together je projekt, ktorý realizujeme s našimi 7-8 ročnými študentmi a v rámci ktorého sa navzájom učíme piesne. Na vyučovacích hodinách budem používať Skype. Priebeh vyučovacích hodín budeme aj nahrávať. Popri učení sa piesní sa budú deliť o informácie o svojich kultúrach a zabávať sa.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Farming around Europe

Do realizácie tohto projektu bude zapojené množstvo škôl z rôznych európskych krajín. Deti budú vyhľadávať informácie o farmách a farmárstve vo svojich regiónoch a krajinách, o ktoré sa podelia s ostatnými školami zapojenými do realizácie projektu prostredníctvom priestoru pre spoluprácu. Vytvoríme knihu projektu a elektronickú knihu a uskutočníme videokonferenčný hovor. Projekt podporí vzájomné učenie sa na medzinárodnej úrovni a povzbudí deti k tomu, aby vo väčšej miere ocenili rozmanitosť a podobnosti medzi krajinami Európy.

Z portálu eTwinning

item1

Konferencia regionálnych poradcov 2013: Vzrastajúca úloha regionálnych konzultantov eTwinning

V dňoch 17. - 19. októbra 2013 sa zišli regionálni poradcovia eTwinning z celej Európy. Hostiteľom tohtoročnej „minikonferencie“ regionálnych poradcov, ktorá sa stáva už každoročnou tradíciou, bola talianska národná podporná služba. Konala sa v Katánii na Sicílii.


item1

Školy, ktorým bol udelený európsky certifikát kvality v októbri 2013

Nižšie uvádzame zoznam 1131 škôl, ktorým bol udelený európsky certifikát kvality. Okrem názvu školy (a mena zodpovedného učiteľa) uvádzame i informácie o projekte, ktorému bol certifikát kvality udelený.