január 2014

Šťastný nový rok!

Dúfame, že ste prežili krásne zimné prázdniny a že ste nezabudli zahrnúť eTwinning do svojich novoročných predsavzatí. Rok 2014 bude zaujímavý a plný zmien a príležitostí pre všetkých realizátorov programu eTwinning. Nepremeškajte ich a naďalej navštevujte portál eTwinning!

Tím eTwinning vám želá štastný nový rok 2014!

Erasmus+ práve zahájil svoju činnosť

Erasmus+, nový program EÚ zameraný na podporu projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v rokoch 2014-2020 zahájil svoju činnosť práve teraz v januári 2014. Tento sedemročný program bude disponovať rozpočtom vo výške 14,7 miliardy eur a viac ako 4 miliónom európanov ponúkne príležitosť študovať, získavať odborné zručnosti a pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

Čo nové získa program eTwinning v rámci Erasmus+? eTwinning v rámci nového programu získa na dôležitosti a bude mať možnosť spolupracovať a posilniť svoje väzby s inými aktivitami zameranými na mobilitu a programami EÚ. eTwinning je teraz súčasťou Kľúčovej akcie 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, ako jedna z najdôležitejších platforiem IT podpory v Európe.

Viac informácií môžete získať na portáli eTwinning. Ak sa chcete dozvedieť viac o programe Erasmus+, navštívte webstránku Európskej komisie a pozrite si sprievodcu programom Erasmus+.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Maths around me

Študenti budú vymýšľať, vymieňať si a riešiť matematické úlohy vychádzajúce zo skutočných životných situácií partnerských škôl.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Let´s protect our environment

Cieľom projektu je vymieňať si poznatky o životnom prostredí a jeho ochrane, učiť sa o prírode a ohrozených zvieratách, no tiež o recyklácii vecí, ako sú napríklad papier, plasty, batérie, kov, sklo a iný odpad. Študenti sa učia ako ochraňovať naše životné prostredie a zvieratá, dozvedajú sa o liečivých rastlinách a chránenej zvery vo svojej krajine, ako aj iných krajinách a potom si svoje poznatky vymenia a porovnajú svoje zistenia.

Z portálu eTwinning

item1

Kontinuálny profesionálny rozvoj v rámci eTwinning: Má typ vzdelávania v oblasti informačných a komunikačných technológií vplyv na vaše vyučovacie metódy?

Je typ školenia v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré učitelia absolvujú dôležitý? Považujete kontinuálny profesionálny rozvoj v rámci programu eTwinning za užitočný z pedagogického hľadiska? Tretie vydanie informačného materiálu Európskej školskej siete o úlohe IKT vo vzdelávaní skúma, aké typy IKT školení učitelia uprednostňujú a aký vplyv majú na ich vyučovacie metódy.


item1

Program eTwinning zdokonalí vaše digitálne zručnosti

Počas troch dní v októbri 2013 sa v Štokholme stretlo 200 učiteľov, aby spoločne našli spôsoby ako posilniť výučbu európskeho občianstva a vzájomne zdieľali osvedčené postupy v tejto oblasti.