február 2014

Už sú k dispozícii zdroje z prvej série webových seminárov

Ste pripravení na nové aktivity zamerané na kontinuálny profesionálny rozvoj zorganizované na prvý polrok 2014? Program a ďalšie podrobnosti týkajúce sa nasledujúcich webových seminárov, workshopov a vzdelávacích aktivít budú zverejnené v nadchádzajúcich dňoch. Priebežne sa informujte na portáli eTwinning!

Zatiaľ si, prosím, pozrite hlavné výsledky (vrátane záznamov živých stretnutí) a zdroje z prvej série webových seminárov, ktoré sú uverejnené na portáli eTwinning. Webové semináre boli zamerané na témy, ako napríklad správa sociálnych médií v eTwinning a riadenie vyučovacieho procesu v triedach využívajúcich učenie sa pomocou objavovania.

eTwinning uvádza svoju virtuálnu knihu o poradcoch

Centrálna podporná služba eTwinning práve vydala svoju virtuálnu knihu o poradcoch eTwinning. Anglická verzia je už teraz dostupná tu.

Cieľom tejto virtuálnej publikácie je dať poradcom slovo, zviditeľniť ich a poskytnúť im uznanie. Realizátori, ktorí sú v eTwinning noví, získajú praktické informácie o tom, ako zahájiť svoju činnosť v tomto programe a skúsenejší realizátori si budú môcť obohatiť svoje už existujúce vedomosti.

Užite si nový formát a príjemné čítanie!

Čoskoro budú k dispozícii všetky jazykové verzie.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Let's share our festivals (Podeľme sa o naše sviatky)

Cieľom nášho projektu je podeliť sa o naše náboženské sviatky a kultúrne slávnosti s inými krajinami. Zároveň sa chceme dozvedieť o inej kultúre a zažiť ju prostredníctvom fotiek, videí a rôznych činností. Máme mnoho rôznych sviatkov, ako napríklad Ramadán, Sviatok obety, Hıdırellez, atď. Ak sa k nám pridáte, môžeme sa vzájomne podeliť o svoje kultúry. Myslíme si totižto, že podeliť sa o kultúru je to isté, ako sa podeliť o svet.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Animals and Pets (Zvieratá a domáci zvierací miláčikovia)

Myšlienkou je, aby si deti vo veku 3 až 5 rokov vymieňali informácie o zvieratách a domácich zvieracích miláčikoch. Deti budú kresliť obrázky zvierat, robiť fotky a písať o svojich domácich zvieracích miláčikoch, vytvárať vety na opis zvierat a posielať videá s piesňami.

Z portálu eTwinning

item1

Ako chceme žiť v Európe? – k dispozícii je nový balíček pripraveného projektu

Ako chceme žiť v Európe? Ide o nový balíček pripraveného projektu eTwinning, ktorý sa mierne odlišuje od iných: Skôr ako jedinečný nápad na realizáciu projektu ponúka škálu návodov na realizáciu aktivít pre rôzne vekové skupiny.


item1

Svetlá budúcnosť eTwinning v rámci programu Erasmus+

Erasmus+, nový európsky program pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, sa realizuje od 1. januára 2014 a partnerstvo škôl eTwinning je jeho dôležitou súčasťou. Erasmus+ spája do jedného integrovaného programu bývalý program celoživotného vzdelávania (programy Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig a Transversal), Mládež v akcii, Jean Monnet, Tempus a Erasmus Mundus.