september 2014

Nenechajte si v tomto školskom roku ujsť žiadnu príležitosť!

V tomto školskom roku vás očakáva množstvo prekvapení, pretože eTwinning sa chystá vylepšiť a opätovne uviesť do činnosti niektoré z hlavných nástrojov programu a ponúknuť nové vzrušujúce príležitosti všetkým realizátorom programu eTwinning. Nenechajte si žiadnu z nich ujsť a sústavne sa informujte prostredníctvom portálu eTwinning!

Program nových aktivít zameraných na kontinuálny profesionálny rozvoj bude zverejnený v septembri. Zatiaľ si môžete pozrieť zdroje z minuloročných on-line seminárov, ktoré sú dostupné v časti Napredujte.

Vitajte späť v škole!

NOVÝ TWINSPACE PRE LEPŠIU SPOLUPRÁCU

TwinSpace, kolaboratívna platforma programu eTwinning pre školy, prešiel kompletnou prestavbou a bude opätovne uvedený do činnosti v týždni od 22. septembra. Nový dizajn a celý rad nových nástrojov zjednodušia a zlepšia spoluprácu medzi učiteľmi a študentmi pri realizácii projektov.

Všetky nové projekty eTwinning schválené po uvedení TwinSpace do činnosti budú využívať výhody tohto nového priestoru, vrátane nových komunikačných nástrojov, ako napríklad systém četovania umožňujúci skupinovú a individuálnu konverzáciu. Ďalšie informácie vám čoskoro poskytneme prostredníctvom portálu eTwinning.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Women in Science (Ženy vo vede)

V rámci tohto projektu budú študenti skúmať rolu žien vo vede v dejinách a v súčasnosti. Budú vyhľadávať informácie o živote niekoľkých popredných vedkýň a o ich prínose pre rozvoj vedy. Študenti budú zisťovať, aká je v ich krajinách miera zastúpenia žien v rôznych oblastiach vedy v súčasnosti. Následne sa podelia o výsledky svojho prieskumu a budú sa vyjadrovať k získaným číslam.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Yesterday, today and after (Včera, dnes a potom)

Tento projekt sa zaoberá životom pred asi 60 rokmi a dnes a tým, aká by mohla byť budúcnosť. Žiaci by mali zistiť, že život v rôznych obdobiach a rôznych krajinách jasne preukazuje vznik Európy. Žiaci sa zároveň naučia, že otvorenie hraníc viedlo k väčšej migrácii a integrácii.

Z portálu eTwinning

item1

Nezačnite sa v lete nudiť: pozrite si zdroje z prvých on-line seminárov

On-line semináre sú živé komunikačné stretnutia na rôzne témy súvisiace s vyučovaním a učením sa. Webinárov sa môžu zúčastniť len pedagógovia zaregistrovaní do programu eTwinning, ale záznamy a prezentácie z nich sú dostupné na portáli.


item1

Pamätajte na kritéria potrebné na získanie certifikátu kvality pri plánovaní vášho projektu eTwinning

Šesť kritérií, ktoré musia projekty eTwinning spĺňať, aby im bol udelený certifikát kvality, boli aktualizované. Pozrite si nové požiadavky a získajte niekoľko rád na to, ako ich splniť všetky.