október 2014

Týždne eTwinning: Ako eTwinning podporuje učiteľské zručnosti?

Myslíte si, že eTwinning podporuje vaše vyučovacie zručnosti? Ake ste odpovedali áno, zapojte sa do kampane Týždne eTwinning! Od 13. októbra do 3. novembra sa môžete podeliť o svoj názor na to, ako eTwinning zlepšil vaše digitálne zručnosti a zručnosti v oblasti spolupráce, alebo ako vám pomohol otvoriť vašu triedu miestnej komunite. Traja víťazi získajú zaujímavé ceny!

Bližšie informácie o súťaži a pravidlá účasti poskytneme v rámci on-line seminára, ktorý sa uskutoční 6. októbra. Ak máte záujem o ďalšie informácie o tomto webinári, ostaňte s nami v spojení prostredníctvom vašej pracovnej plochy eTwinning.

ZAPOJTE SA DO MONITOROVACIEHO PRIESKUMU ETWINNING A VYHRAJTE TABLET

Za účelom kontroly pedagogickej praxe ako výsledku zapojenia sa do realizácie programu a identifikácie potrieb v oblasti profesionálneho rozvoja sa eTwinning rozhodol uskutočniť v rámci svojich monitorovacích aktivít on-line prieskum. Výsledky budú zverejnené v roku 2015 a pomôžu nám lepšie nastaviť program kontinuálneho profesionálneho rozvoja v budúcnosti v súlade s preferenciami učiteľov.

Dotazník je k dispozícii v 25 jazykoch – Bližšie informácie a odkaz smerujúci na dotazník nájdete na vašej pracovnej ploche. Vyplňte dotazník do 7. novembra a vstúpte do zlosovania o tri tablety.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Pupils' corner (Žiacky kútik)

Žiaci z Chorvátska sa spoja so žiakmi z Nemecka. Najskôr sa navzájom predstavia prostredníctvom listov, ktoré budú zverejnené v TwinSpace. Po tomto úvode budeme pracovať s témami ako festivaly a slávnosti. Žiaci sa zamerajú na dátumy, ktoré sú v ich krajine dôležité ako aj na štátne sviatky, náboženské sviatky a narodeniny. Žiaci budú tvoriť prezentácie a videá, ktoré budú taktiež zverejnené. Komunikácia bude prebiehať prevažne prostredníctvom stránok eTwinning a TwinSpace.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

A movie - I’m different, and I'm proud of it (Film – som iný a som na to hrdý)

Partnerské školy vytvoria film na tému „Prijímanie rozdielov“. Každá zo škôl natočí časť filmu a nakoniec všetky časti spojíme do jedného filmu. Počas realizácie projektu sa budeme učiť o rôznych tradíciách a kultúrach krajín zapojených do projektu.

Z portálu eTwinning

item1

eTwinning uvádza do činnosti nový TwinSpace pre lepšiu spoluprácu pri realizácii projektov

Všetky nové projekty budú ťažiť z novej verzie TwinSpace.


item1

eTwinning víta projekty zložené zo škôl z tej istej krajiny

Takmer všetky krajiny zapojené do programu eTwinning sa zapoja do nového pilotného programu, ktorý umožní školám z tej istej krajiny spoločne tvoriť projekty použitím platformy eTwinning.