november 2014

Začíname prijímať prihlášky do súťaže o ceny eTwinning 2015

Boli ste v minulom školskom roku zapojený do realizácie projektu eTwinning? Zapojte sa do súťaže o ceny eTwinning! Prihlásiť sa môžete tak, že kliknete na odkaz, ktorý bude dostupný na vašej pracovnej ploche eTwinning. Záverečný termín prijímania prihlášok je 12. december 2014.

Do súťaže sa môžete zapojiť s projektom, ktorému bol v ktoromkoľvek roku jeho trvania udelený Európsky certifikát kvality a ktorý bol aktívny v školskom roku 2013/2014. Ak máte záujem o bližšie informácie, navštívte portál eTwinning

KONFERENCIA ETWINNING: OTVÁRAME VZDELANIE

Viac ako 500 učiteľov z 39 rôznych krajín sa zúčastní na výročnej konferencii eTwinning, ktorá sa uskutoční v Ríme 27. až 29. novembra. Učitelia sa budú v rámci rôznych panelových diskusií, činností zameraných na sieťovanie a viac ako 50 workshopov zaoberať tým, ako môže eTwinning otvoriť vzdelanie kreativite a inovatívnym postupom vo vyučovaní, ako aj v učení sa. Hlavným rečníkom bude Lord David Puttnam, predseda spoločnosti Atticus Education.

Nenechajte si ujsť nič z tohtoročnej konferencie. Budete mať možnosť sledovať plenárne schôdze prostredníctvom živého streamovaného video prenosu. Informujte sa prostredníctvom účtov eTwinning v sociálnych médiách (hashtag: #eTconf14) a blogu venovanému konferencii, kde nájdete všetky fotografie, videá, články a aktuálne informácie.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

The most beautiful traditional customs of the world (Najkrajšie tradície a zvyky na svete)

Chystáme sa študovať najkrajšie tradície a zvyky na svete použitím kalendára. Triedu rozdelíme na 5 skupín, z ktorých každá bude predstavovať jeden kontinent. Postupujúc podľa kalendára budú každý mesiac študovať tradície a zvyky na každom kontinente.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

YES 2.0 Young Europeans Speak (Mladí Európania rozprávajú)

Hlas mladých Európanov! V rámci tohto projektu si žiaci z celej Európy vymieňajú informácie na množstvo tém používajúc pri tom video, audio a Web 2.0. Za účelom aktivovať diskusiu pripoja ku každému príspevku niekoľko otázok. Žiaci počúvajú príspevky svojich partnerov, vyjadrujú sa k nim, „lajkujú ich“ a hlasujú o nich. Cieľom je primäť našich žiakov k tomu, aby rozprávali a počúvali (radšej ako písali!) a pomôcť im dozvedieť sa viac o živote tínedžerov v celej Európe.

Z portálu eTwinning

item1

„E-bezpečnosť je v súčasnosti jednou z najdôležitejších tém, ktorým sa školy musia venovať“

Od svojho začiatku v roku 2005 eTwinning podporuje zodpovedné využívanie internetu a vytvoril bezpečné on-line prostredie, v rámci ktorého môžu učitelia a študenti spolupracovať. V tomto školskom roku bude e-bezpečnosť obzvlášť centrom záujmu vďaka sérii aktivít, medzi ktoré patrí aj nová spolupráca s projektom Certifikát e-bezpečnosti a tvorba zdrojov a vzdelávacích príležitostí v rámci programu eTwinning.


item1

Týždne eTwinning: Ako ovplyvnil eTwinning vaše vyučovanie – povedzte nám!

Myslíte si, že eTwinning zvyšuje úroveň vašich zručností vo vyučovaní? Aký bol váš učebný proces? Vyjadrite svoje názory prostredníctvom plagátu s fotkou a citátom, ktoré znázorňujú vaše skúsenosti a vyhrajte tablet!