december 2014

Balíčky pripravených projektov a Galéria projektov boli znovu uvedené do prevádzky

Sekcie portálu eTwinning Balíčky pripravených projektov a Galéria projektov prešli kompletnou prestavbou a samotní učitelia ich navrhli tak, aby pre nich získali väčší pedagogický význam. Zmeny zahŕňajú novú úpravu a nové prvky.

Čo je nové? Všetky uvedené projekty sú vybrané v súlade s 8 kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie. Balíčky pripravených projektov sú teraz praktickejšie a interaktívnejšie. Balíček si môžete stiahnuť vo formáte PDF, ako aj ohodnotiť ho, vyjadriť sa k nemu a prezrieť si názory iných učiteľov naňho. V Galérii projektov sa zhromažďuje väčšie množstvo zdrojov a materiálov súvisiacich s projektom, ako sú videá a rozhovory s učiteľmi a študentmi zapojenými do jeho realizácie.

NOVÁ KNIHA O ETWINNING A KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÁCH

Centrálna podporná služba programu eTwinning práve vydala svoju najnovšiu publikáciu „Rozvoj kompetencií žiakov pomocou programu eTwinning“. Kniha sa zaoberá 8 kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie a spôsobom, akým sa im dá venovať v školách prostredníctvom realizácie projektov eTwinning, pričom na ilustráciu uvádza niekoľko najúspešnejších projektov.

Kniha zároveň slúži ako interaktívny nástroj, pretože sú v nej zhromaždené zdroje a odkazy na on-line materiály súvisiace s uvedenými projektmi, ako napríklad videá, výpovede učiteľov a študentov a podrobné balíčky pripravených projektov. Knihu si teraz môžete stiahnuť v anglickom jazyku vo formáte PDF na portáli eTwinning. Táto publikácia bude preložená do všetkých jazykov programu eTwinning začiatkom roka 2015.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Bully Busters (Krotitelia šikanistov)

Projekt sa zameriava na riešenie narastajúceho fenoménu šikanovania v školách. Ide o veľmi vážny problém, keďže v súčasnosti okrem fyzického násilia trpia študenti častejšie virtuálnym násilím. Zdá sa, že je veľmi dôležité, aby sa takémuto správaniu zabránilo už na nižšom stupni vzdelávania, t.j. v základných školách. Pretože sa značný počet európskych škôl stretáva s týmto problémom, môže byť osožné podeliť sa o túto skúsenosť. Študenti sa pokúsia nájsť riešenie na to, ako sa postaviť proti šikanovaniu tak v role obete, ako aj v role svedka. Prostredníctvom tvorby materiálov týkajúcich sa kampane proti šikanovaniu v školách (prezentácie vytvorené programom PowerPoint, plagáty, krátke filmy) sa študenti môžu podeliť o svoju skúsenosť, zabrániť agresívnemu správaniu a brániť sa proti násiliu v škole.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Young European Writers Society (Spoločnosť mladých európskych spisovateľov)

Medzikultúrny dialóg formou umenia a tvorivého písania. Celý projekt sa zakladá na európskom kultúrnom dedičstve a podnecuje mladých Európanov, aby zistili, o čo sa môžu podeliť a čo sa môžu naučiť od iných prostredníctvom realizácie konkrétnych úloh súvisiacich s umením.

Z portálu eTwinning

item1

Ako ovplyvnil eTwinning vaše vyučovanie? – Víťazi sú už známi!

Súťaž v rámci Týždňov eTwinning 2014 sa práve skončila. Celkovo 398 realizátorov programu eTwinning z 33 rôznych krajín nám povedalo, ako eTwinning zlepšil ich zručnosti vo vyučovaní.


item1

eTwinning Plus zahajuje novú vzrušujúcu fázu plnú nových príležitostí

Vďaka úspešnosti prvej fázy programu môžu učitelia teraz zakladať vlastné projekty a môžu sa uchádzať o Certifikáty kvality a Európske ceny.