január 2015

Viac príležitostí v oblasti kontinuálneho profesionálneho rozvoja v roku 2015!

Dúfame, že ste mali príjemné zimné prázdniny. Nový rok v programe eTwinning prinesie viac príležitostí v oblasti odbornej prípravy vrátane nového vydania kurzu pre ambasádorov, 20 vzdelávacích aktivít, 5 workshopov zameraných na profesionálny rozvoj a 10 on-line seminárovs, čo je dvakrát viac ako v minulom roku! Nové agendy v oblasti kontinuálneho profesionálneho rozvoja budú čoskoro zverejnené na portáli eTwinning a preto sa priebežne informujte!

Tím eTwinning vám praje šťastný rok 2015.

ETWINNING OSLAVUJE SVOJE 10. VÝROČIE

V roku 2015 oslávi eTwinning svoje 10. výročie programom plným aktivít, ktoré sa budú organizovať v rámci celej Európy počas celého roka. Patrí sem napríklad špeciálne logo a slávnostná pieseň, „Deň eTwinning“, ktorý sa uskutoční súbežne vo všetkých krajinách zapojených do programu eTwinning a mnohé iné aktivity. Bližšie informácie vám poskytneme čoskoro. Pripravte sa osláviť narodeniny programu eTwinning u vás v škole!

Činnosť programu eTwinning bola zahájená v januári 2005 ako iniciatíva Európskej komisie s cieľom povzbudiť všetky školy v Európe k formovaniu partnerstiev založených na spolupráci a využívajúcich rôzne druhy IKT. eTwinning sa stabilne rozrastal a po 10 rokoch svojej činnosti je najväčšou komunitou škôl v Európe, do ktorej je zaregistrovaných viac ako 280 000 učiteľov a 130 000 škôl.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Culinary traditions in Czech Republic and France (Kulinárske tradície v Česku a vo Francúzsku)

Projekt v anglickom jazyku založený na spolupráci, ktorý je zameraný na stravovacie návyky našich žiakov a kulinárske tradície a recepty v Česku a vo Francúzsku, ktorého záverom je vydanie časopisu.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Physical Awareness 13-14 (Uvedomovanie si tela 13-14)

Počas hodín telesnej výchovy si študenti budú všímať to, čo sa naučili na hodinách fyziky a matematiky, aby si začali uvedomovať, čo spôsobuje pohyb, rovnováhu a otáčanie a naučili sa ovládať svoje telo.

Z portálu eTwinning

item1

Sekcie Balíčky pripravených projektov a Galéria projektov boli znovu uvedené do prevádzky

Nový dizajn! Všetky uvedené projekty sú vybrané v súlade s 8 kľúčovými kompetenciami pre celoživotné vzdelávanie.


item1

eTwinning uvádza novú knihu o kľúčových kompetenciách

Nová publikácia s názvom „Rozvoj kompetencií žiakov pomocou programu eTwinning” bola uvedená počas výročnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Ríme (Taliansko) medzi 27. a 29. novembrom.