február 2015

Priebežne sa informujte o 10. výročí programu eTwinning

Ak si nechcete nechať ujsť žiadnu z naplánovaných činností pri príležitosti oslavy 10. výročia programu eTwinning, pozrite si mini webovú stránku, ktorú pripravujeme. Táto stránka, ktorá má slúžiť ako hlavné miesto vstupu pre všetky informácie súvisiace s výročím, bude oficiálne uvedená do prevádzky o niekoľko dní.

Na stránke sa budú zhromažďovať fotografie, videá a články o tom, ako realizátori programu eTwinning z celej Európy oslavujú túto udalosť a bude sa tu nachádzať aj súbor nástrojov, pomocou ktorých budete môcť sledovať hlavné termíny a pripravované aktivity.

NOVÁ EURÓPSKA BRÁNA PRE ŠKOLY

Chceli by ste sa dozvedieť viac o európskej akcii pre školy? Navštívte School Education Gateway, nový európsky portál financovaný programom Erasmus+, ktorý je určený pre učiteľov, školy a iné subjekty v oblasti školského vzdelávania. Je k dispozícii v 23 jazykoch a ponúka návody, osvedčené postupy, články od odborníkov a nástroje užitočné pre profesionálny rozvoj, ako katalóg kurzov, vyhľadávanie príležitostí v oblasti mobility a vyhľadávanie strategických partnerstiev.

Všetci učitelia, ktorí sú zaregistrovaní na platforme eTwinning, môžu použiť rovnaké prihlasovacie údaje, ak sa chcú prihlásiť na túto novú stránku. Ak ešte nie ste zapojený/á do programu eTwinning , môžete si jednoducho vytvoriť účet na stránke School Education Gateway, čo vám umožní pridávať komentáre, poskytovať hodnotenia a organizovať svoj osobný profil. Viac informácií nájdete na portáli eTwinning.

Čo sa deje v školách?

Projekt mesiaca
Tu sa dozviete o ďalších projektoch:
item1

Reading Experience in the Classroom (Čítanie v triede)

Cieľom tohto projektu je využívať čítanie na rozvoj jazykových zručností príjemným spôsobom. Študenti si budú precvičovať a prehlbovať svoju schopnosť čítať a budú realizovať činnosti pred, počas a po čítaní, pri ktorých budú musieť využívať aj iné jazykové zručnosti. Projekt je určený pre študentov vo veku 14 až 16 rokov na úrovni mierne pokročilý alebo stredne pokročilý.


Certifikát kvality mesiaca
Čo je Certifikát kvality?
item1

Let´s get mad about sport! (Buďme posadnutí športom!)

Projekt sa zaoberá národnými športmi a športovcami v našich krajinách. Budeme tiež diskutovať o hodinách telesnej výchovy a hrať obľúbené hry podľa pravidiel našich partnerských škôl.

Z portálu eTwinning

item1

eTwinning oslavuje svoje 10. výročie programom plným aktivít

Rok 2015 bude rokom eTwinning! Vo všetkých krajinách zapojených do programu eTwinning sa v priebehu roka uskutoční rad aktivít za účelom oslavy desaťročia úspechu.


item1

Európa pomáha – pomáha Európa? Zapojte sa do európskej žiackej súťaže

Teraz môžete posielať príspevky do európskej žiackej súťaže (62 European Pupil’s Competition). Môžete sa zapojiť až do 31. marca a vyhrať ceny v hodnote až 1 000 €.